Monthly Archives: February 2008

De Grondwet naleven of afstoffen?

Nee, ik was er helaas niet bij, bij het Symposium ‘De onzichtbare Grondwet’, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (een mond vol) woensdag 27 februari had georganiseerd. In het kader van 25 jaar herziening van de Grondwet (de … Continue reading

Posted in vkblog | 36 Comments

Yes. We. Can.

Uren kan ik kijken… naar de Yes-we-can-speech van Barack Obama. Obama hield de speech na zijn verlies (!) in New Hampshire, begin januari. In de speech geeft Obama woorden aan een sluimerend gevoel. Het is niet een gevoel van onbehagen, … Continue reading

Posted in vkblog | 57 Comments

Geef jij gas voor je tas?

Artikel II-zes van de Wegenverkeerswet luidt:Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel … Continue reading

Posted in vkblog | 84 Comments

Reageren op Broekemans…

Onderstaand een stukje van Broekemans waarop niet gereageerd kan worden. Dat hij het stukje schrijft is tot daar aan toe, veel meer dan onzinnige vuilspuiterij is het niet. Maar dat deze meneer geen reacties toelaat is belachelijk. Dus bij deze: … Continue reading

Posted in vkblog | 29 Comments

Foute kinderen

Kinderen van vermeende oorlogsmisdadigers die in Nederland zijn beland, betalen voor de vermeende misdaden van hun vaders. Die kinderen vallen niet onder de pardonregeling, hun vaders hebben het etiket 1F opgeplakt gekregen.Wat zegt artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag eigenlijk?Artikel 1 … Continue reading

Posted in vkblog | 35 Comments

Een nieuwe zendeling

Waarom zou je mensen bestrijden die geloven in iets dat niet bestaat? Dat vraag ik me altijd af als ik geconfronteerd wordt met de onverzoenlijke houding die atheïsten innemen. Ze ontkennen God, maar dat is blijkbaar niet genoeg: ze kunnen … Continue reading

Posted in vkblog | 80 Comments

Heesters vergeven? Lees zijn brief

Ach vergeven, het is zo moeilijk… Johan Heesters vergeven, dat is extra moeilijk. Omdat hij zich heeft laten verleiden om ‘in dienst te treden’ van de nazi’s en daarover liegt. Ik zet het ‘in dienst treden’ tussen aanhalingstekens. Mijn woorden, … Continue reading

Posted in vkblog | 68 Comments

Marokko achter geld migranten aan

De redactie van de Volkskrant is dol op verontrustende nieuwtjes van het integratiefront. Vrijdagmorgen 15 februari 2008 kopt de krant: Marokko haalt band met migrant aan. Het verontrustende: Marokko wil haar migranten aan zich binden door versterking van de Arabische … Continue reading

Posted in vkblog | 54 Comments

Een, twee, drie, vele Mohammeds

Waarom, waarom… Ik heb het nooit goed begrepen, geloof ik. Ik heb nooit begrepen waarom het filmpje van Hirsi Ali en Van Gogh toendertijd niet verspreid is in tienduizend kopieën. Ik heb nooit begrepen waarom de Mohammed-cartoons niet in ALLE … Continue reading

Posted in vkblog | 51 Comments

Doodvallen

Hakim Sanaï schreef ergens in zijn ‘De ommuurde tuin van waarheid': Het is beter stilte te bewaren dan/ als een geleerde/ nonsens uit te kramen. Aan die versregels moet ik de laatste dagen vaak denken.Er heeft zich haat genesteld in … Continue reading

Posted in vkblog | 103 Comments