Monthly Archives: December 2008

Wisselgeld

De Volkskrant meldt dat de Europese Commissie het asielbeleid een ‘aardiger gezicht’ wil geven. Asielzoekers zouden niet meer opgesloten mogen worden en na een half jaar in het land van de asielaanvraag moeten kunnen werken. Het klinkt heel aardig inderdaad … Continue reading

Posted in vkblog | 58 Comments