Monthly Archives: December 2009

Ik geef het toe: ik ben een cultuurverrader

‘Cultuur’ is een omstreden begrip. Pas als iemand verwijst naar ‘onze cultuur’ beginnen bij de meeste mensen een paar zwakke lichtjes te branden: ‘cultuur’ dat is wat we kennen van vroeger en wat we zien op tv. In het geval … Continue reading

Posted in vkblog | Tagged , , , , , , , | 118 Comments

Goedemorgen Ina,

Je wilt een Vk-themablogdag organiseren: ‘Op de bres voor pluriformiteit’. Omdat je vreest dat de moslim-haters van het Volksblog de zaak zullen verzieken (en er zijn er ongetwijfeld die dat zullen proberen) heb je gekozen voor de positieve formulering. Die … Continue reading

Posted in vkblog | Tagged , , , , , , , | 62 Comments

Geachte Christian van Thillo,

Het blog van de Volkskrant is een van de mooiste mediaconcepten van de afgelopen jaren. Waarom? 1. De rat race om de bovenste plaatsen (de zichtbare plaatsen), mogelijk gemaakt door eeuwigdurend stemgedrag (middels aanbevelingen en het plaatsen van reacties). 2. … Continue reading

Posted in vkblog | 80 Comments

Mensch, durf te leven

Ramses Shaffy was Nederlander: een Egyptische Fransman met een Pools-Russische moeder. Een jongen die opgroeide in een pleeggezin. In Leiden notabene. Hij juichde toen hij het Nederlanderschap verwierf. Camera’s registreerden dat. Hij was van alles wat en er kon nog … Continue reading

Posted in vkblog | 17 Comments