Bloggers, eis het Vk-blog op! We zorgen er zelf voor.

Goedemorgen collega’s.


De tijd van slap ouwhoeren is voorbij. Op de brief van Victor Onrust heeft Mubarak Remarque niet gereageerd. De troon is heilig, nietwaar?


Maar ook met arrogante bestuurders kan worden gepraat. Ik stel voor dat we de huidige kerngroep van gearriveerde blanke oudere mannen vervangen door een club twitterende jonge mannen en vrouwen die het bloed onder de nagels van het Vk-bestuur peuteren. Het moet gedaan zijn met de braafheid.

Het moet over zijn met het softe gedoe. De Volkskrant heeft ons onze blogs in eigendom gegeven, ze heeft ons aanvankelijk als ‘eigenaar’ bestempeld. Dat valt vast te bewijzen als iemand een aantal jaren geleden zijn/haar instellingspagina heeft opgeslagen of een printje gemaakt voor de zekerheid.


Wie? Meld je. Het zou zomaar eens doorslaggevend kunnen zijn.


Dat eigendom (ons geestelijk eigendom) wordt ons nu zonder verdere toelichting ontnomen. Dat moeten we niet alleen niet pikken, we moeten tegen deze daad van bedrijfsterreur in opstand komen. En niet zomaar in opstand, we zullen al onze virtuele stenen moeten verzamelen en die ter hand moeten nemen.


En gooien!


Het Volksblog heeft als community-blog naam gemaakt omdat menige Volkksblogger over de grens van het virtuele is gestapt en contact met collega’s heeft gezocht IRL. Laat dat vooral zo doorgaan. Juist dat over de grens van het virtuele stappen maakt het Volksblog zo uniek.


Ze denken bij de Volkskrant dat we virtueel zijn en dus ongevaarlijk. Dan hebben ze het goed mis.


Onze eis:
geef ons ons blog terug, we koppelen het los van de Volkskrant en zorgen er zelf voor.


De Volkskrant heef een ‘probleem’ minder, en wij zijn gelukkig. Waarom zou het niet zo kunnen gaan? Waarom zou de Volkskrant als progressieve krant niet zijn blog aan de gebruikers kunnen schenken? De Volkskrant kan daar alleen maar baat bij hebben. Het is nieuw, het is nieuws, het is uniek in de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven. Het is een nieuwe manier van bedrijfskundig denken, een democratische stap, een teken dat het bedrijfsleven de tijdgeest goed leest. 


Nieuwe bedrijfsvoering: je verkwanselt een goed idee niet maar geeft het terug aan het volk, bewaart het.


Dat is nieuw denken. Ecologisch denken.
Er mag niets verloren gaan.


Geef ons het systeem, de broncode, onze tools. Wij willen niet verkocht worden of weggeven aan een organisatie die niet gelooft in community-bloggen.


De essentie van het Vk-blog is de gemeenschap. Haal je dat weg, dan rest slechts de enkeling, verloren in het landschap, de gang, de put.


Weblog.nl, OBA, het zijn geen alternatieven zolang het onderliggende community-systeem niet de drager is. Volksbloggers gaan daar vroeg of laat in eenzaamheid ten onder, een enkeling daargelaten.


Dat sommigen van ons ten onder gaan aan een teveel aan gemeenschapsgevoel (coummunity, family, whatever) is een andere zaak. In wezen toont het aan dat het systeem dat ten grondslag ligt van het Volkskrantblog  anders dan andere blogsystemen sociaal gericht is. En ja, daarmee haal je ook problemen in huis. Maar weegt dat op tegen de unieke voordelen?


Het Volksblog-systeem geeft iedereen steeds opnieuw kans aan te sluiten bij een gemeenschap, alle ander blogsystemen falen op dat punt. Niemand hoeft alleen te zijn, altijd is er de kans op aansluiting. Dat is het unieke ( en overigens onbedoelde) concept van het onderliggende programma. En mijn pleidooi is dat programma te redden van de ondergang.


Omdat dat het programma van ons allen is.
Omdat hier de oude gemeenschapszin en de nieuwe individualiteit elkaar omarmen.
Omdat hier werkelijk contact kan worden gemaakt, en daarmee bedoel ik dat dat contact het virtuele overstijgt.


Bloggers, eis het Vk-blog op.
Het is van ons.


Foto: eenzaam.nl

This entry was posted in vkblog and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

83 Responses to Bloggers, eis het Vk-blog op! We zorgen er zelf voor.

 1. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  intelligent betoog
  mee eens

 2. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Het klopt dat we aanvankelijk als eigenaar van het blog bestempeld waren. Robert van Waning die ooit geband werd, heeft toen nog serieus gedreigd met een kort geding om die eigendomsrechten af te dwingen. Vervolgens is die ban snel opgeheven. Volgens Robert ontving hij als reden dat het bijna Pasen was, een periode van vergeving. Nooit geweten, maar als je daarmee een ban opgeheven krijgt, loopt niemand daarvoor alsnog naar de rechter.
  Vervolgens is er een nieuwe inlogmanier gehanteerd. Men was verplicht akkoord te gaan met nieuwe, aangepaste gebruiksvoorwaarden met minder rechten, anders kwam men niet meer op het eigen blog. Dat was volgens mij inbreuk op de toen gehanteerde gebruiksvoorwaarden, maar voor zover ik weet heeft iedereen die nog als blogger actief was, daarmee ingestemd. Ook Robert, want anders had hij niets meer op het vkblog kunnen publiceren. Alleen de bloggers die toen al gestopt waren of om die reden stopten, zouden in theorie nog onder die oude gebruiksvoorwaarden vallen.

  Hoewel ik denk dat je actie legitiem is, vind ik de naamgeving Mubarak Remarque te ver gaan. Heet die Remarque trouwens niet toevallig Hosni met de voornaam? :)

 3. moonfairy says:

  Avatar van moonfairy
  zeg me dat het gaat lukken
  dat het niet te laat is

  ik vind je stuk zo sterk, dat ik die Mubarak erbuiten zou laten,

  hartelijke hoopgroet Moonfairy

 4. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Ja, ben het eens met Moonfairy. Haal dat Mubarak alsjeblieft weg. Ter compensatie voor dat weghalen sturen we hem een boerka toe voor zijn vrouw :)

  Maar alle gekheid op een stokje, wat is er mis mee om de functies en de lay-out te kopen, met als aanbod om de naamgeving van het blog dusdanig te veranderen dat niets meer aan de Volkskrant herinnert? Ook zou de lay-out iets kunnen worden aangepast, maar ik vrees dat de krant desondanks niet akkoord gaat. Ze verkopen hem nog liever aan Mubarak. Sorry, mag ik niet zeggen. Osama Bin Laden bedoel ik.

  En wat die actie van jou betreft, mogelijk wil Elma Drayer zitting nemen in het Comite van Aanbeveling, hoor ik net. Misschien wil Ronald Dankaert het haar vragen. Zij kent hem als actief vk-blogger.

  Kom op jongens, schouders eronder en dan spelen we dat met zijn allen klaar.

  Mubarak kan niet meedoen, verneem ik. Hij kan nu niet twitteren, zegt tie.

 5. Roland Danckaert says:

  Avatar van Roland Danckaert
  Als dit zou lukken, sprong ik een gat in de ozonlaag.

  Drayer een rad (rat) voor ogen!

 6. Observeerder says:

  Avatar van Observeerder
  Haal de paus er nou niet weer bij roland

  (Drayer een Rat_zinger voor de gelovigen hun ogen)

 7. Henk Daalder is verhuisd naar DuurzameBrabanders.n says:

  Avatar van Henk Daalder is verhuisd naar DuurzameBrabanders.n
  Ik vind de OBA aanpak best acceptabel
  En ook goed beheersbaar zonder kosten te moeten maken

  Het enige is dat niet elke blogger de zelfde basis url heeft, en dat de voorwaarden per blogger kunnen verschillen.

 8. zelfstandig_journalist says:

  Avatar van zelfstandig_journalist
  Wie zorgt dan voor het beheer? Techniek, content.

 9. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @Henk de Duurzame Brabander Hierboven 12:25
  Je schrijft: "zonder kosten te moeten maken". De OBA doet alleen linken naar een blog die ergens anders geparkeerd staat, zoals naar jou op de site van het Brabantse-Nachten-Zijn-Wel-Erg-Lang-blog.

 10. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @ZJ
  Jij natuurlijk !! Heb je meteen een baan. Laten we er even samen over praten. Neem wel wat geld mee.

 11. Antoinette Duijsters says:

  Avatar van Antoinette Duijsters
  O nee, want wie regelt alles, een zooitje ongeregeld met een grote mond, mij niet gezien.

 12. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @Alib, in 2005 had ik al mijn eerste aanvaringen met ‘conducator’ Geert-Jan Bogaerts vanwege zijn willekeur en machtsmisbruik. Hij had die gebruiksvoorwaardenhelemaal niet nodig om onwelgevallige bloggers uit te schakelen. Hij maakte zijn eigen regel en voerde die ook zelf uit. Ik had de gebruiksvoorwaarden zelf net gelezen, omdat ik er steeds op had vertrouwd dat het met die regels en de handhaving wel in orde zou zijn. Niet dus. De gebruiksvoowaarden staan in ieder geval in twee weblogs uit die tijd:

  De willekeur regeert op het weblog van de Volkskrant.
  dinsdag 20 december 2005 16:45
  door Robert van Waning
  %3Ca%20href=’>www.vkblog.nl/bericht/20897

  22-12-2005 13:22
  Qabouter, ik heb de gebruiksvoorwaarden gelezen. Dat doe ik zelden want ik ga er altijd van uit dat behoorlijke organisaties en bedrijven ook behoorlijke gebruiksvoorwaarden hebben. Dat blijkt ook hier het geval. Ik zie althans geen inbreuk op mijn (grond)rechten en dus ook geen ontoelaatbare beperking van mijn vrijheid van meningsuiting en dus ook niet van mijn recht om de moderator, zijn redactie, Bert Wagendorp, de journalistiek of wie of wat dan ook op correcte wijze te bekritiseren als mij dat nodig lijkt.

  Je blijkt gewoon een beetje uit je nek te kletsen, excusez le mot. Oordeel zelf, als je kunt:

  En mag ik zomaar alles doen wat ik wil?
  In grote lijnen wel. Er zijn maar een paar beperkingen: uw weblog mag niet in strijd zijn met de wet. We willen geen porno op onze site. U mag uw weblog niet gebruiken om commerciële producten of diensten te verkopen. En u moet er zeker van zijn dat op uw bijdragen geen copyright van de Volkskrant of van andere partijen berust. U kunt overigens natuurlijk altijd linken naar content van anderen. Meer uitgebreide gebruiksvoorwaarden vindt u hier. Overigens: u moet cookies toestaan; anders werkt de software niet. Bij de meeste browsers is dit overigens de standaard-instelling. Naar boven

  GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Het Volkskrant open weblog is voor iedereen toegankelijk, en voor iedereen te gebruiken als persoonlijk weblog. Het gebruik van het weblog is volstrekt gratis. De gebruikers dienen wel kennis te nemen van deze voorwaarden:

  1. Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?
  a. Auteurs dienen bekend te zijn met minstens naam, een bestaand emailadres en woonplaats.
  b. Alle content is toegestaan met uitzondering van

  content op het gebied van pornografie;
  content die oproept tot discriminatie en/of belediging;
  content die als bedreigend kan worden ervaren door een natuurlijke persoon;
  content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt;
  content die op enige andere manier in strijd met de wet is;
  content waarop de Volkskrant of derde partijen copyright hebben;
  content voor commerciële, charitatieve of ideele doeleinden; 1)
  content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen;
  c. Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden biedt u de Volkskrant de vrijheid om de inhoud van de weblog met bronvermelding in enige publicatie op te nemen.
  d. De Volkskrant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade jegens de auteur of enige andere derde; de auteur blijft eindverantwoordelijk.
  e. Auteurs houden zich aan de algemene richtlijnen van de Volkskrant omtrent de aanduiding van verdachten bij arrestaties en (straf)rechtzaken. Zij worden alleen met initialen aangeduid. Initialen of namen van slachtoffers in zedenzaken worden helemaal niet genoemd.
  f. De Volkskrant behoudt zich het recht voor een weblog of bijdragen in een weblog, indien mogelijk met opgave van redenen, aan te passen en/of te verwijderen indien zij een weblog of afzonderlijke bijdragen in strijd acht met deze gebruiksvoorwaarden. 2)

  2. Welke bevoegdheden heeft de auteur?
  a. Hij mag een nieuw weblog aanmaken binnen één van de bestaande categorieën (zie punt 3 hieronder)
  b. Binnen zijn blog mag hij tekst, foto’s, video’s en geluid opnemen
  c. Het staat hem vrij uitsluitend een van deze media te gebruiken, of elke mengvorm.
  d. Hij mag zelf een headerimage uitkiezen
  e. Hij mag een nieuw, individueel headerimage aanmaken en gebruiken, mits passend binnen de algemene opmaak
  f. Zijn eigen profiel aanmaken/aanpassen, inclusief een afbeelding

  Twee opmerkingen over het bovenstaande:

  1) Bert Wagendorp handelt in strijd met de voorwaarde dat er geen berichten of links met een commerciele inhoud of doel mogen worden geplaatst. Hij heeft immers een link naar de uitgever van zijn boeken.

  2) G-J handelde zelf in strijd met deze gebruiksvoorwaarden door mijn bericht van het redactionele weblog te verwijderen zonder dat dit op enigerlei wijze in strijd was met de gebruiksvoorwaarden en ook door mij daar niet van in kennis te stellen, terwijl hij mij altijd uitstekend weet te bereiken, via mijn e-mail of mijn weblog.

  De willekeur regeert..

  Robert van Waning 22-12-2005 13:26
  "Alle content is toegestaan met uitzondering van .."
  Goed gelezen, Qabouter, Theodora, Drammer, Petrus en Zwollywood?!

  Stonehead 22-12-2005 13:35
  Nee, deze discussie is echt 10 keer te verschrikkelijk om inhoudelijk op te reageren. Wat Bogaerts doet heeft ook weinig meer met gebruikersvoorwaarden te maken, er dient gewoon een policy te zijn voor strafmaatregelen. Wat mensen op hun eigen weblog aan reacties verwijderen mogen ze zelf weten, dus daar hoef je geen logica in te zoeken.
  Koffie iemand?

  Robert van Waning 22-12-2005 14:40
  Stonehead, ik hoopte dat je zou reageren op de eigenzinnige interpretatie die Bogaerts en ‘Qabouter’ een de Gebruiksvoorwaarden menen te kunnen geven. Omdat ik ze nog niet gelezen had, was ik daar even door geïntimideerd. Bogaerts bluft dat-ie blauw ziet met dat dreigement van totale verwijdering van mijn weblog op, grond van de ‘onnozelheid van mijn besognes': ".. verwijder ik u helemaal van dit weblog. dan zoekt u uw heil maar elders," schreef de Conducator. Absolute power..
  Ik hoor deze journalist zijn beslissing al verdedigen en rechtvaardigen voor de Raad voor de Journalistiek..
  Zijn trouwe Qabouter vindt alles prachtig wat His Master doet en schrijft. Psychlogisch heel interessant, maar verder is het allemaal om te janken.
  En als twee van mijn trouwe bezoekers elkaar nog eens gaan uitschelden voor alles wat lelijk is, dan begin ik je te begrijpen.

  =================
  De gebruiksvoorwaarden zijn ook te lezen in:

  Verbanning van kritische VK-bloggers is in strijd met Gebruiksvoorwaarden. En niet alleen daarmee..
  maandag 10 april 2006 20:56
  door Robert van Waning.
  http://www.vkblog.nl/bericht/44159

  [..]

  Op 20 december 2005 heb ik ook al eens geschreven over de eigenmachtige interpretatie die de Chef van de Internetredactie hanteert van de (waarschijnlijk door hemzelf opgestelde) Gebruiksvoorwaarden. Zie : "De willekeur regeert op het weblog van de Volkskrant." (%3Ca%20href=’>www.vkblog.nl/bericht/20897 )

  Ik schreef daarin onder meer:

  "En, ja, beperking van de vrijheid van meningsuiting raakt aan de essentie van onze democratische rechtsstaat. Ook hier." En: "Kritiek is voor een democratie van even groot belang als gemeenschappelijkheid. Het ene sluit het andere niet uit. Politieke stelsels die kritiek en dissidenten proberen te verbannen, scoren niet hoog op de ladders van beschaving, democratie, rechtsstatelijkheid, vrijheid en cultuur."

  De Gebruiksvoorwaarden gelden ten allen tijde en voor iedereen.

  Die hele Gebruiksvoorwaarden lijken in dit verband irrelevant, omdat Chef Bogaerts zijn vonnis daarop niet baseerde, maar zo wordt het juridische spel niet gespeeld. Zij zijn namelijk ten allen tijde relevant, zowel voor de aanbieder als voor de gebruiker van het VK-blog. Ik heb Bogaerts nog de gelegenheid gegeven om zijn beslissing op deugdelijke gronden te motiveren, maar dat heeft hij geweigerd: "Meneer van Waning, ik ga in u geen tijd meer investeren.".

  Hoewel de beslissing dus duidelijk een persoonlijke daad van G-J Bogaerts was, is die niet te plaatsen buiten de Gebruiksvoorwaarden. Die vormen immers het kader en de inhoud van een verbintenis tussen enerzijds de Volkskrant en anderzijds de VK-bloggers (mijzelf incluis) die zich daarmee akkoord hebben verklaard door gebruik te maken van deze door de Volkskrant aangeboden faciliteit. Dit is wat daarin staat:

  "Het Volkskrant open weblog is voor iedereen toegankelijk, en voor iedereen te gebruiken als persoonlijk weblog
  1). Het gebruik van het weblog is volstrekt gratis. De gebruikers dienen wel kennis te nemen van deze voorwaarden:
  [Etc.}

 13. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  .
  "Het Volkskrant open weblog is voor iedereen toegankelijk, en voor iedereen te gebruiken als persoonlijk weblog."

 14. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @ Antoinette 04-02-2011 12:39
  Kom hier nou niet zeiken over de directie van de Volkskrant. Laten we iedereen alsjeblieft in zijn waarde laten.

 15. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Het VKblog in eigen beheer. Het klinkt zo eenvoudig maar is dat het ook.

  Allereerst is de programmatuur van het VKblog een lappen deken. Vol met bugs die provisorisch zijn opgelapt.. Wanneer je het overneemt heb je een cursus nodig om dit allemaal te doorzien.

  Dan is het vkblog een behoorlijk zware site (meer dan 10gb) dit betekent dat je voor een hosting pakket toch al gauw minimaal 500 euro per jaar kwijt bent.

  Dan het onderhoud en beheer. Iemand moet dat doen. Vrijwillig????

  Nog even wat betreft OBA. Ook OBA kost de beheerder geld. Immers ook hier zijn kosten van een provider/host aan verbonden. Het onderhoud en beheer( paar uur per dag) wordt gratis gedaan en over de honderden uren die het ontwikkelen van de plugin en het maken van exportbestanden heeft gekost zwijg ik nog maar even.

 16. Antoinette Duijsters says:

  Avatar van Antoinette Duijsters
  Ina, je hebt helemaal gelijk en daarom zie ik het nog niet gebeuren.

 17. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  Alhoewel aanvankelijk wat sceptisch tov Ina D. vanwege haar zogenaamd humoristische afbeelding op haaar VKblog waar Isis en ik belachelijk worden gemaakt waardeer ik haar inzet en ondernemingszin.

 18. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @Ina 13:00
  Meer dan 10 gieg? Hoe weet je dat? Volgens Aad van de kerngroep die je niet zo mag noemen, zou de site 3-5 gieg groot zijn. Ik ga het in ieder geval binnenkort eens uittesten.
  Anyway, opnieuw beginnen of copy/paste moet lukken. Overigens vind ik het OBA op zich een goed initiatief. Dat aanhouden lijkt mij sowieso een goed idee. De hostingkosten kunnen echter niet hoog zijn, aangezien er alleen gelinkt wordt. En straks zal voor Knutselsmurf alles wel vlotter gaan, als hij meer ervaring heeft.

  En op een nieuwe eigen site wil ik best meehelpen modereren. En ik heb een Creative Suite Design Premium van Adobe, maar ik heb echt geen tijd voor het ontwikkelen van een blog. Nu niet in ieder geval.

 19. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Ger : Ooit zelf een plugin ontworpen ? Knutselsmurf heeft alleen de plugin ontworrpen en maakt de exportfiles. Hij heeft niets met het beheer van OBA te maken. Dus die laatste opmerking snap ik niet zo goed.

 20. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  @Alib:
  Ik stel voor dat we de huidige kerngroep van gearriveerde blanke oudere mannen…

  Nogal stigmatiserend, is het niet?

  En heb ik jou de afgelopen twee jaar in het kader van de al dan niet gewenste twitterende pluriformiteit op de brandende barricaden gezien om te roepen dat eindelijk eens iemand mijn pro deo "taak" als technisch ondersteuner / vraagbaak voor het VKblog moest overnemen?

  Had dát maar gedaan…

 21. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Nog een aanvulling: Hostingkosten zijn gebaseerd op de zwaarte van de website en het data verkeer. Des te meer bezoekers een website trekt des te hoger de hostingkosten.

  Aad spreekt van een websitezwaarte van 3-10 GB en een bezoekersverkeer van 50.000.

  Trouwens met copy en paste kan je geen website opbouwen.

 22. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @Ina
  Je schrijft "met copy en paste kan je geen website opbouwen". Klopt, maar je kunt je berichten – als je dat al zou willen – met copy/paste overplaatsen naar een ander blog en ze daar opnieuw plaatsen. ik weet niet of het nu nog kan bij het vkblog maar voorheen kon je nieuwe berichten in het ‘verleden’ plaatsen. De publicatiedatum was daarvoor aanpasbaar, dus zelfs tot terug in de tijd.
  In ieder geval, de Volkskrant gaat niet meewerken aan een kloon van het vkblog of iets dat daarop lijkt, en al helemaal niet met dezelfde bloggers die – maar dat kan natuurlijk nooit gaan gebeuren :) – gezamenlijk blijven ageren tegen de Volkskrant en bepaalde personen die daar werken. De Volkskrant zal dus het liefst zien dat de vkbloggers zich na 1 maart spreiden en van een aantal ziet de krant wellicht het liefst dat die stopt met bloggen.

  Overigens hier de quote van Aad Verbaast op zijn blog over de grootte van het vkblog, over mijn vraag waarom hij denkt dat het vkblog minder dan 10 gieg groot is:
  "Dat zijn ‘educated quesses’ van mensen die ik spreek die ik wel op vertrouw daar een reële inschatting van te kunnen maken. Afgeronden getallen overigens naar boven. Zal wrs tussen de 3-5 Gb liggen. Beetje iPod kan dat zo opslaan…"

  Maar maakt niet uit, ik moet het gewoon even testen.

 23. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Ger : Ik geloof dat het overzetten van je eigen blog naar een ander blog geen probleem meer moet opleveren. Het kan handmatig zoals jij voorstelt en als je een blog hebt met de mogelijkheid van het importeren van WXR files dan kun je je gehele blog inclusief reacties overzetten. (Even een exportfile aanvragen bij OBA) Heb je een eigen domein waarop je wordpress software hebt draaien dan kun je met de plugin je blog overzetten.

  Overname van het VKblog als zodanig is inderdaad alleen mogelijk met medewerking van het VK.

 24. VSp says:

  Avatar van VSp
  ==Bloggers, eis het Vk-blog op.

  Het is van ons. ==

  Ja baas, we gaan op de barricaden, maar vertel even wie, wat, waar , wanneer en hoe.

 25. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  @Ina:
  Overname van het VKblog als zodanig is inderdaad alleen mogelijk met medewerking van het VK.

  Precies.

  Het is frappant, bijna grappig zelfs, om te moeten constateren dat Alib op de barricaden met in de ene hand zijn vuvuzela en in de andere hand zijn iPhone om te kunnen twitteren denkt dat het om het overzetten van een Word bestandje gaat.

  In die zin moet het heerlijk zijn om niet gehinderd door enige kennis van ICT / cache technologie zaken door het leven te gaan ;-)

  Het doet me denken aan een SF verhaal waarin de opstandige bevolking de alleswetende computer aan de machthebbers probeerde te ontfutselen. Toen dat gelukt was stond men met glazige ogen naar de enorme electronische contraptie te kijken en vroeg men zich in de snel wegebbende euforie af:

  "We hebben ‘m, maar weet iemand hoe hij werkt?"

 26. Johan HvD says:

  Avatar van Johan HvD
  Tja, simpele woorden alsof je van een schoolschriftverhaaltje een groter interessanter verhaal wilt maken en klaar is Kees.

  Maar ach, Kees weet blijkbaar niet beter. De simpelheid blijkt parten te spelen. En dus gooit Kees het hele verhaal maar weg.

  En zo kwam het dat het gehele VKBlog in de vergetelheid verdween.

  Er is niets zo simpel dan een plan te hebben dat schier onmogelijk is.

 27. zelfstandig_journalist says:

  Avatar van zelfstandig_journalist
  @Ger Blog 12:34: het geld groeit me niet op de rug. Of je moet geld voor een drankje tijdens het gesprek bedoelen :-).

 28. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @Ger : Ik zie dat je nog wat toegevoegd hebt aan je reactie. Ik weet niet hoe jij gaat uitrekenen hoe zwaar het VKblog is maar om je een indicatie te geven. De content van het blog discutantes van Joshua neemt nu op de eigen host 530 mb in beslag, dat is content en software. De fotoblogs van bijvoorbeeld Glaswerk zullen nog meer ruimte in beslag nemen.

  @ Glaswerk : Ik blijf er ook maar de humor van inzien.

 29. Apiedapie says:

  Avatar van Apiedapie
  Prima verhaal. Inhoudelijk geen speld tussen te krijgen. Nu nog even wat je concreet voorstelt. Die jonge twitterende bloggers moeten dit gaan afdwingen??? Twitterend? Bestormend?

 30. alib says:

  Avatar van alib
  @allen
  Ik ben schrijver, geen techneut of organisator. Ik zie mogelijkheden. Als de Vk het blog toch voor een appel en een ei wegdoet, kunnen ze het net zo goed aan ons geven. Zou toch een mooi gebaar zijn van ecologische bedrijfsvoering? Hoe dat vervolgens moet worden georganiseerd is een heel ander chapiter.

 31. Marius van Artaaa says:

  Avatar van Marius van Artaaa
  heldhaftig eisen we de grond
  hoe armzalig en rotsig die mag zijn
  het past precies in onze vergrote mond
  met planten en al wordt het een goudmijn

  tot het broze wij ervoor op gaat draaien
  zal ik driftig met het vaandel zwaaien
  veel te vroeg de victorie kraaien
  en in de rust mosterd zaaien

  met mijn bevende vingers twitteren
  op alle demonstraties schitteren
  zelfs kraak ik mee om de server te stelen
  en als het moet grijp ik ze muurvast bij hun kelen

  maar dit alles in het besef dat we met een kat in de zak
  niet meer deze site hebben, slechts het kreukelige pak

  denk ik….

 32. Aad Verbaast says:

  Avatar van Aad Verbaast
  Goed verhaal @alib.
  Ik zou zeggen pak je eigen handschoen op. Formeer een team met vrijwiligers (blank/niet blank, vrouw/man etc) en werk het uit tot een echt plan. Stap er mee naar de VK en mogelijk gaat het gebeuren ook nog.
  Hou je ons ook regelmatig op de hoogte van de vorderingen?
  Nog 3,5 week te gaan!

 33. partout says:

  Avatar van partout
  AB Alib!

 34. alib says:

  Avatar van alib
  @Verbaast
  Ik schrijf, organiseren is niet mijn vak. Helaas.

  Het valt me wel op dat sommige mensen met enig technisch inzicht zich nog al laatdunkend uitlaten over het idee. Niet nodig. Wel tekenend, dat baasjesgedrag.

 35. dag_bloem says:

  Avatar van dag_bloem
  Er zijn een groot aantal VK-blogs reeds verhuist naar WordPress en Blogger (van Google). De vormgeving van deze blogs is opvallend beter dan toen deze blogs onder de layout van het VK-blog vielen. Zelf maak ik overigens gebruik van Blogger.

  Als "homepage" voldoet – naar mijn mening – op dit moment OBA werkelijk uitstekend! Veel beter dan de huidige homepage van het VK-blog.
  Men maakt bij OBA geen gebruik van kinderachtige "plusjes en minnetjes" zodat iedere nieuwe post gewoon op moment van binnenkomst bovenaan de rij nieuwe posts komt te staan (Blog-in-blik is helaas in dezelfde fout vervallen als het VK-blog: het hanteren van een "puntentelling").
  Bij OBA is iedere aangesloten blog ook nog direct op de homepage van OBA bereikbaar via de avatar en de naam van de blog.

  Kortom: de situatie is sterk verbeterd ten opzichte van het huidige VK-blog. Ik raad dus iedere schreeuwert aan om vooral hautain dwars te liggen, tot de laatste snik op het VK-blog te blijven en vooral geen stap te verzetten om de eigen bestanden te redden. Volgens mij komt dat ten goede aan de kwaliteit van al die andere blogs die het VK-blog reeds hebben verlaten. Want waarom zouden mensen die niet objectief kunnen denken, wel kwalitatief goede blogs kunnen maken…

 36. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  Geweldige satire weer!!!

  Mooie samenvatting van wat de afgelopen weken zo voorbij is gekomen….

 37. robvaniren says:

  Avatar van robvaniren
  Intelligent betoog? Ik lees zieligheid, slachtoffercultivatie. Hoezo verkwanselen als je ophoudt een overdonderend zeikgehalte te ondersteunen? Pampert ons, is het devies,want wij hebben RECHT.
  Ik begin het relaas van de ombudsman te begrijpen, wat een puberaal gescheld hier, wat een geschreeuw. Stenen gooien, ik ga er zelf van schelden.

 38. Isis Nedloni says:

  Avatar van Isis Nedloni
  Ja…prachtig idee!
  Ik denk dat de gemiddelde blogger nu wel weet hoe zn eigen tuintje te modereren……
  dat is niet het punt…..

  Het gaat om het technische gedeelte.

  Hoe hou je zo’n virtueel ruimteschip aan elkaar?

  Thats the question……

  De lay out van het VKBLOG vind ik de beste lay out die ik ooit ben tegengekomen in het virtuele maan landschap!

  Vriendelijke Avond groet!

 39. oliphant says:

  Avatar van oliphant
  Sterk het bijzondere van het VKblog neergezet. Ik heb ook een kleine poging daartoe ondernomen: empathisch of zakelijk…
  Je oproep is duidelijk en denk dat de bijdrage van Robert van Waning heel veel duidelijkheid schept in de uitgangspunten van het prille begin. Ik herinner me ze goed, maar had ze niet.

  Als een van de dragers van de ooit gewenste/verlangde blogvorm en burgerjournalistiek, vind ik dat je door techneuten, die zelf toch niet veel verder zijn gekomen tot nu toe, geen recht wordt gedaan.

  Mijns inziens zij de technische problemen voor de grote jongens een fluitje van een cent, mar hangt het op begrip, bereidheid en welwillendheid.

  Het voordeel voor de VK heb je treffend beschreven.

  Ik neem misschien wel weer een abonnement, want na 40 jaar mis ik het toch een beetje. Hoewel het wel rustig is….

  Misschien is ook het weer toestaan van reclame een financieel hulpje…
  Ik herinner me dat o.a. Koko dat zo onrustig vond, maar waar zie je nog sites zonder bewegende reclame??? Met de ontwikkelingen meegaan is altijd beter dan barrières opwerpen van persoonlijke aard.

  groet.

 40. Isis Nedloni says:

  Avatar van Isis Nedloni
  Ja….als ik enig technisch overzicht had…
  was ik zo enkele uren per week…
  op vrijwillige basis…
  een hulp technisch bazinnetje geworden van het Vkblog……..

  maar ik begrijp helaas niks van PC’s en haar gebied…
  en zal het ook nimmer leren…..
  dat is niets voor mij…..

  Maarrr………misschien prikkelt je bijdrage tot andere ideeen bij de redactie.

  Je weet maar nooit.

  In nood altijd blijven denktanken.

  Dat is de meest constructieve weg…..

 41. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @Alib, je schreef:
  == "Het moet over zijn met het softe gedoe. De Volkskrant heeft ons onze blogs in eigendom gegeven, ze heeft ons aanvankelijk als ‘eigenaar’ bestempeld. Dat valt vast te bewijzen als iemand een aantal jaren geleden zijn/haar instellingspagina heeft opgeslagen of een printje gemaakt voor de zekerheid. Wie? Meld je. Het zou zomaar eens doorslaggevend kunnen zijn. Dat eigendom (ons geestelijk eigendom) wordt ons nu zonder verdere toelichting ontnomen. Dat moeten we niet alleen niet pikken, we moeten tegen deze daad van bedrijfsterreur in opstand komen. En niet zomaar in opstand, we zullen al onze virtuele stenen moeten verzamelen en die ter hand moeten nemen." ==

  Dit pleidooi en deze oproep spraken mij aan. Ik ben dus gaan kijken of ik je de gevraagde oudere versies van de gebruiksvoorwaarden kon bezorgen. En jawel. Zie mijn bijdrage van 04-02-2011 12:40. Hoewel ik kennelijk niet voldoende behoor tot de incrowd om op een reactie te mogen rekenen, ben ik toch benieuwd of je daar iets aan hebt.

  Het VK weblog is in al die jaren wel een exclusiverend onderonsje geworden. Volgens mij is dat in strijd met functie en bedoeling van het weblog. Het ondergraaft het bestaansrecht van dit forum.

 42. oliphant says:

  Avatar van oliphant
  @Koko, een beetje ironie in de benaming moet kunnen. Het is om onderscheid te versterken tussen de wat bedaagdere ouderen en de snelle, niets en niemand ontziende moderne social-media-generatie. That’s
  all. Jullie inzet wodrt serieus genomen. Ende twifelt niet.

 43. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  @alib

  =Ik schrijf, organiseren is niet mijn vak. Helaas.=

  Dan leer je maar organiseren.

  In moeilijke tijden hebben we niets aan schrijvers die jammeren dat ze iets niet kunnen.
  Hoe moeilijk is het nou helemaal. Mensen aanschrijven die de benodigde kennis wél hebben is te ingewikkeld voor een "schrijver"? Kom op zeg.

  Wat hebben "we" nodig:

  – Een jurist gespecialiseerd in internetrecht.

  – Iemand met de juiste programmeerkennis (geen nitwits die babbelen over GB’s en I-pods, maar een specialist in SQL, PHP en Javascript)

  – Een ingang bij VK, er zal toch wel een netwerkende blogger te vinden zijn die zich voldoende heeft ingelikt in grachtengordelkringen om aan tafel te komen bij dat krantje van ons?

  – Een groep vrijwilligers die zich belangeloos wil inzetten om er een succes van te maken.

  – Budget voor professionele krachten (juridisch/technisch) omdat na een maand wel gebleken is dat we óf de kennis niet in huis hebben, óf de mensen die de kennis wel hebben geen of te weinig tijd/energie in een reddingsplan kunnen/willen steken.

  – En – last but not least – een goed onderbouwd plan (juridisch, technisch, financieel) want zonder een goed plan ben je snel uitgepraat als je iets wilt van VK.

  Genoeg aanknopingspunten om aan de slag te gaan lijkt me.
  Schrijf elke dag maar een verslagje van je vorderingen, blijf je als aanstormend organisatietalent toch nog feeling houden met je oude vak.

 44. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Wat is je twitter naam?
  Je moet elkaar wel eerst weten te vinden
  voordat je aan een revolutie kunt beginnen…
  die van mij http://www.twitter.com/Jjezzebel

  .

 45. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @100_woorden,
  == "Wat hebben "we" nodig:" ==

  Wat dit forum nodig heeft is een partij die er commercieel of ander voordeel in ziet en dus belang heeft bij het voortbestaan van het VK weblog as such.

  Zonder binding met een krant of een ander medium heeft dit onderonsje geen bestaansrecht en dus ook levensvatbaarheid. Einde verhaal.

  Resten alleen nog een paar verbintenisrechtelijke, auteursrechtelijke, grondwettelijke, democratische, journalistieke, morele en misschien nog wat andere verplichtingen die moeten worden nagekomen..

  Het enige wat wij echt nodig hebben is iemand die kennis en overtuigingskracht genoeg heeft om directie en hoofdredactie van de Volkskrant hiervan te overtuigen.

 46. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  @Robert

  =Wat dit forum nodig heeft is een partij die er commercieel of ander voordeel in ziet en dus belang heeft bij het voortbestaan van het VK weblog as such.=

  Commercieel belang kun je wel vergeten. In het gunstigste geval wordt er geen verlies geleden en zelfs dat is twijfelachtig.
  Ik neem aan dat VK wel gekeken heeft of er nog iets te halen was bij "derden". Dat zich geen serieuze partij heeft aangediend voor overname spreekt boekdelen

  Wat voor "ander voordeel" er in zo’n blog kan zitten, zie ik zo snel niet, zeker niet met al het gezeik dat zo’n blog ook met zich meebrengt (vijf jaar vk-blog heeft naast enkele hoogtepunten toch ook veel dieptepunten opgeleverd).

  =Zonder binding met een krant of een ander medium heeft dit onderonsje geen bestaansrecht en dus ook levensvatbaarheid. Einde verhaal.=

  Mee eens. De kans dat het einde verhaal is lijkt me dan ook 90% of meer.

  =Het enige wat wij echt nodig hebben is iemand die kennis en overtuigingskracht genoeg heeft om directie en hoofdredactie van de Volkskrant hiervan te overtuigen. =

  Of er juridisch gezien een zaak is kan ik niet beoordelen, ik ben geen jurist.
  Ik weet niet hoe professioneel de Volkskrant georganiseerd is, maar bij bedrijven die de boel op orde hebben wordt eerst naar de juridische consequenties gekeken alvorens men met een plan/beslissing naar buiten komt.
  Als VK de normale weg heeft gevolgd, zal men tot de conclusie gekomen zijn dat hun eigen juridische positie sterk is. Dat wil niet zeggen dat het een zekerheid is, maar het risico dermate laag wordt ingeschat dat men meent deze beslissing op deze manier zonder enige vorm van communicatie en inspraak te kunnen nemen.

 47. Victor Onrust says:

  Avatar van Victor Onrust
  @Robert: ==partij die er commercieel of ander voordeel==
  Het is geen absolute voorwaarde maar ben er nog steeds naar op zoek (met een klein lichtpuntje) als je nog wat weet…

  Volgens GJ Boogaerts zou zelf hosten en enig technisch beheer voor ongeveer € 6000/ jaar mogelijk moeten zijn. De rest moet dan door vrijwilligers.

  Iets organiseren zou mooi zijn maar ik ben benieuwd hoeveel mensen er op komen dagen als we de toegang tot de Volkskrant-burelen een tijdje willen blokkeren tot god met ons gesproken heeft.

 48. PiratePete says:

  Avatar van PiratePete
  @alib,
  Woorden zijn gemakkelijk. . .
  Is dat typerend voor de twitterende jonge mensen.
  Ik wil, ik wil, ik wil. . . Maar iemand anders moet het werk doen!

  De ¨kerngroep¨ wil ook dat het blog blijft bestaan. . .
  En wat denk je dat deze heren doen. . .
  Juist, ze nemen actie!
  Petje af voor deze kerngroep.

 49. Ely says:

  Avatar van Ely
  Een èchte ICT er, wel een allochtoon overigens ( hij was van Vlaamse afkomst) maar desondanks met een zeer betrouwbare oogopslag, vertelde mij het volgende :

  "Als jullie daar op dat VK blog eensgezind de redactie een ban geven op je blog, dan zullen die rakkers nooit bij je blog kunnen komen om het te verwijderen"

  Ik heb deze oplossing tot nu toe onder de pet gehouden omdat ik de ervaring heb dat zulke simpele oplossingen meestal niet werken
  Maar nu het einde nadert wil ik hem jullie niet onthouden, zodat jullie later niet zeuren van had het maar gezegd
  Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik dat er aan deze oplossing een luchtje zit, een denkfout
  Alleen kan ik er maar geen vinger op leggen

 50. montein says:

  Avatar van montein
  Het spijt me zeer maar ik snap de Volkskrant wel. Het VK blog was alleen de 1e jaren interessant, daarna is het een mengelmoes geworden van veel schreeuwende mensen, roddels, populisme en rare belevingen.

  Dat is allemaal aardig maar waarom zou de VK deze dienst gratis bewijzen met veel redactioneel gedoe bovendien over inhoud die inderdaad met het VK geasscocieerd worden.

  Iedereen kan tegenwoordig bloggen op diverse plekken. Creeer daar je eigen beleving maar dan is het wel losgekoppeld van het VK. Wil je een community vormen, gebruik je bijv. facebook en dergelijke.

  Ik zie vooral veel ego’s die bang zijn hun podium kwijt te raken, maar als je echt lezenswaardig bent, kun je toch met gemak op andere plekken nieuwe aanhang krijgen?

  montein

 51. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  Ach, ik trek wel een copietje…… wat een gezeur allemaal……

  Wel vraag ik 60 euro per opvraag (eigen inlog), dan weten jullie dat alvast (moet mijn spaarkas immers spekken, gezien het feit dat ik meteen de VK juridisch aan mijn broek heb hangen). En kan iedereen kijken hoe mooi en prachtig het allemaal wel niet was, mn de laatste weken….

  Daarnaast is een copie niet als het VKblog, je kan dan ook dan bij ‘mij’ niet inloggen op je eigenste weblog….. laat staan dingen nog wissen….

  Nog meer briljante ideëen, iemand?

 52. alib says:

  Avatar van alib
  @allen
  Als het in eigen beheer nemen van het Vk-blog inderdaad te betalen is, waarom heeft de kerngroep dat dan nog niet voorgesteld aan de Vk-directie?

  Jammer voor sommigen dat ik met de verkeerde talenten ben geboren.

  Maar ja, het levert in ieder geval een mooi stukje op.

  @Waning
  Dank voor je bijdrage. Tegenwoordig reageer ik pas als iemand er helemaal niet mee eens is, iets gemeens zegt of anderszins mij de keel uithangt.

  @100
  En dan leer jij maar schrijven!

 53. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  @alib
  We hebben niets aan (nog meer) slap ouwehoerende schrijvertjes, toch?

 54. alib says:

  Avatar van alib
  @100
  Niet zo bescheiden, 100… Wie in 100 woorden kan ouwehoeren, mag zich best schrijvertje noemen.

  En dan nog dit. Zelfs als een idee totaal mislukt of geheel onuitvoerbaar is, kan het prachtig zijn opgeschreven.

  Er zijn mensen die zich prima weten staande te houden op het niveau van schrijven en het niveau van organiseren. Tot die groep behoor ik niet. Ik kan nu net gaan doen alsof ik prima kan organiseren of dat alsnog kan leren, maar dat zou belachelijk zijn. Ik ben heel tevreden met de talenten die ik heb, ik ga niet net doen alsof ik ook een prima manager zou kunnen zijn.

  In de wereld van de nieuwe media zijn er iets te veel baasjes die hun ‘ik’ willen opdikken met imposante verhalen over technische hoogstandjes. Heel vermakelijk. Ik ben het volledig met je eens dat een mens het mogelijke moet doen en het onmogelijke moet proberen, mijn uitgangspunt is desalniettemin dat een mens er verstandig aan doet zijn talenten uit te baten, dicht bij zichzelf te blijven.

  En dat is wat ik doe. En dan kan iedereen hoog springen of laag springen, maar daar wijk ik niet van af. Ik ga geen dingen doen waarvan ik weet dat ik daar totaal geen talent voor heb.

  Soms baal ik er behoorlijk van dat ik dat organisatietalent niet heb. Maar om daar nu gefrustreerd over te raken, nee…

 55. developer says:

  Avatar van developer
  @iedereen
  Ik denk dat jullie als bloggers wel degelijk een vuist kunnen maken richting VK.

  Om te beginnen zijn veel bloggers klant van de VK. Het is niet van deze tijd zoals de VK meent te kunnen omgaan met haar klanten.

  Als een paar honderd bloggers met opgaaf van redenen hun abonnement opzeggen is dit een duidelijk signaal richting VK. Ik heb mijn abonnement al opgezegd uit protest.

  Als 200 bloggers hun abonnement opzeggen scheelt dit de VK 58.000 euro per jaar aan omzet. Dit omzetverlies is hoger dan de hosting kosten. Deze website kan voor ca 5000 euro per jaar worden gehost.

  De heer Remarque is gewend om vanuit zijn machtspositie als hoofdredacteur om te gaan met journalisten. Journalisten sidderen en beven voor zo’n type. Hij probeert nu vanuit dezelfde positie om te gaan met bloggers welke in zijn visie mislukte onbetaalde journalisten zijn.

  Wat de hoofdredacteur zich onvoldoende realiseert is dat vkblog.nl is uitgegroeid als medium van zijn klanten. Uit het oogpunt van klantenservice en -binding is het veel beter voor de VK om het medium niet de nek om te draaien.

  De enige partij waar Remarque zich (hopelijk) om bekommert, zijn de lezers van de Volkskrant.

  Ik denk dat als jullie je organiseren als ontevreden klanten dat een doorstart wel valt te regelen.

 56. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  @Alib
  Dat je niet alles gevolgd hebt afgelopen weken, dat lijkt me wel duidelijk. Ik schaar je bijdrage dus ook onder satire……

 57. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  @developer
  Ah, jij komt ook weer eens langs….

  Er is hier nog sprake van max 200 actieve bloggers. Met dubbele iditentiteiten kunnen we het opkrikken tot 250…… max

  Bloggers en Volkskrantabonnees, staan compleet los. Het was aan een ieder vrij hier te bloggen, onder de paraplu, en volgens de regels. Ik vermoed in de hoogtij dagen 20% abonnee, en 80% niet…..

  Het VKblog heeft altijd voor gelazer gezorgd, vanaf het begin al. Nadat eindelijk adequate moderatie werd toegepast, was het al te laat. De Volkskrant wil hier haar naam gewoon niet meer aan verbinden.

  Dus elke poging om het elders door te zetten is heilloos, immers de naam Volkskrant kleeft….

  Men laat het gewoon doodbloeden, en op zich begrijp ik dat. Het had sjieker gemogen, dat wel….

  Nix vuist, ja op je eigen deur wellicht…..

 58. alib says:

  Avatar van alib
  @developer
  Ah, een positief geluid!

  @GP
  Je hebt geheel gelijk. Ik volg niet alles. Maar toevallig (nou ja, toevallig?) ben ik redelijk goed op de hoogte van de vorderingen in de zg onderhandelingen, de eventuele koper etc. Nee, daar doe ik geen mededelingen over. Het ziet er niet best uit, daarom is het nodig met duidelijke tegenvoorstellen te komen. Daar doe ik een poging toe. Meer is het niet. Die verrekte kernploeg moet peper in de reet worden gedouwd. De druk die nu wordt uitgeoefend getuigt van enige onderdanigheid. Bejaarde Vandalen wacht op antwoord.

  Laat ze het voorstel eens doen: wij, Vk-bloggers willen een doorstart onder eigen beheer (partners kunnen altijd nog gezocht worden). Wat zijn de voorwaarden, wat is de procedure?

  De Volkskrant dient te worden aangesproken op haar ecologisch handelen, op haar ethisch handelen. De Volkskrant moet een groot probleem krijgen als ze haar eigen community verkwanselt.

  De naam Volkskrant kleeft aan het blog. Mooi. Dat is dus geen probleem meer na loskoppeling. En voor de rest aan jou de vraag waarom je zo negatief moet doen over de werking van het blog. Het is niet mooier dan het is, en juist daarom is het volgens mij zo belangrijk.

  Je mag best van mij met je vuist op je eigen deur bonken. Maar of er iemand opendoet?

 59. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Een actie van deze tijd is de site platleggen. Een soort F5 kettingbom. Een digitale barricade.

 60. developer says:

  Avatar van developer
  @alib
  Vanwege de auteursrechten kan de VK helaas de volledige website niet overdragen aan de een nieuwe organisatie bestaande uit klanten. De enige partij die een doorstart kan bewerkstelligen van vkblog.nl is de VK zelf.

  De VK kan vkblog.nl voortzetten met een andere doelstelling. In feite is het een gemeenschap geworden van VK lezers. Het in stand houden van zo’n online community van klanten is zakelijk gezien een verstandige investering. Veel bedrijven investeren fors geld om zo’n gemeenschap op te bouwen,

 61. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  Nee Alib, dat denk jij….. of meen je te lezen…

  Als de Volksrant het niet wil, is het einde oefening. En dat is wel duidelijk nu. Wie geef je nu de schuld?

  De ‘Kerngroep’ zeker, of toch ook jezelf….

  En alles wat je noemt is de afgelopen weken al gepasseerd…..

 62. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  @Alib:
  Bejaarde Vandalen wacht op antwoord.

  Het beledigen zit je wel in het bloed.
  Vind je het leuk om mensen te schofferen?

  En had zelf wat gedaan op 7 januari toen de e-mail van Remarque bij iedereen in de bus viel.

 63. developer says:

  Avatar van developer
  @Grutte Pier,

  Ik denk dat een groot aantal bloggers wel degelijk abonnee zijn danwel de krant lezen. De blogs stralen toch een vrij sterke VK signatuur uit.

  In een krimpende krantenmarkt is elke abonnee die opzegt een mokerslag

 64. alib says:

  Avatar van alib
  @Dijstelberge
  Staken? Ik dacht dat we juist door wilden werken?

  @Developer
  En daarom moet de kerngroep de Vk-directie ook bewegen tot het besluit een doorstart toe te staan onder andere naam, geheel buiten VK om.

  @GP
  Wat ik hierboven heb geschreven heb ik niet gelezen de afgelopen weken. Mijn analyse is toch een andere blijkbaar. En de meest uitgesproken stukken heb ik natuurlijk wel gevolgd.

  Maar als de VK het niet wil… Tja, het cynisme heeft je blijkbaar flink te pakken. Ik probeer nu juist een klimaat te creeeren waarin de Vk dat wel wil. Om dat nu gelijk onderuit te halen is een beetje dom.

  De Vk treft bijna alle blaam. En de kerngroep is onmachtig, kan geen vuist maken omdat niemand radicaal durft te zijn en de confrontatie durft aan te gaan.

  Maar als je dat wilt, wil ik graag alle schuld op me nemen. Ik geef het toe. Ik, Alib Bondon, heb persoonlijk het Volkskrantblog verkwanseld, mij arrogant gedragen, geen enkele rekening gehouden met de door mij aangetrokken bloggers. Ik heb het blog (nou ja, het adressenbestand althans) voor een appel en ei verkocht aan…

  Nee, dat vertel ik je lekker niet.

  @Glaswerk
  ‘Bejaard’ betekent bij mij ‘iets te beschaafd’. Meestal een houding waarmee je de oorlog niet wint. Het is nooit mijn intentie iemand diep te beledigen. wel prikkelen natuurlijk, diep prikkelen.

  En overigens zou ik ‘bejaard’ opvatten als geuzennaam. Wat is er nu leuker dan bejaard zijn in deze tijd? Alle dagen feest.

 65. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ developer : Ik vraag mij ook af of er veel bloggers zijn met een abonnement op de krant. Ik heb hier en daar wel gelezen dat iemand zijn abonnement heeft opgezegd of niet verlengd maar echt wijdverspreid zijn deze geluiden niet.

  Ik zelf heb geen abonnement.

 66. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Twee overblijvende opties dus voor een doorstart:

  1. een leeg vkblog overkopen.
  2. zelf een blog beginnen met zoveel mogelijk vkbloggers.

  Alib, lijkt het je wat een e-mail te versturen naar de Persgroep (niet Remarque, want die gaat daar niet over) met de vraag wat een leeg vkblog kost?

  BIB en de plannen van Developer blijven in ieder geval alternatieven.

  @Ina
  Jammer dat je met een voorstel komt om de site plat te leggen. Daar schieten we niets mee op. Hij wordt al platgelegd op 1 maart en de Volkskrant kan nu al niet wachten. Ik begrijp dat je de OBA-site wilt promoten, maar stennen door een platlegactie te propaganderen valt bij mij niet in goede aarde. Overigens heb je lang geleden je vertrek hier aangekondigd en ben je hier ook daadwerkelijk gestopt met bloggen. Je zou niet terugkomen, moest iedereen weten, maar je blijft maar terugkomen hier. Wedden dat je na 1 maart nog steeds probeert in te loggen.

 67. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ alib : Nee, niet staken. De VKsite plat leggen. Dat is heel hard werken, door massaal met zeg 250 bloggers een uur lang op F5 te klikken. Je kan ervoor van je bed gelicht worden, maar je moet er wat voor over hebben toch.

 68. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  @Alib: De "kerngroep" is een naam die niet door de betrokkenen zelf is bedacht maar door een paar bloggers.

  De Vk treft bijna alle blaam.

  Wil je met "bijna" suggereren dat de initiatiefnemers nu ook ineens schuldig zijn mocht het VKblog sluiten?

  En geef eens antwoord op mijn eerder gestelde vraag: vind je het prettig om mensen te schofferen?

  Oh, je hebt jouw reactie nu pas geredigeerd.
  Je bent nogal traag voor je leeftijd, als ik zo vrij mag zijn. Misschien moet je eens wat peper in je reet stoppen, om jouw eigen woorden maar eens te gebruiken.

  Wat is er nu leuker dan bejaard zijn in deze tijd? Alle dagen feest.

  Dan vraag ik me af waar jij de leeftijdsgrens voor "bejaard" legt.

  Overigens is de toevoeging "alle dagen feest "leuk om te horen voor al die mensen die al wel op gevorderde leeftijd zijn en geen rooie cent te makken hebben.

 69. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ger : Wat ben jij serieus op dit late uur. Alib is degene die met jaren tachtig actie taal komt, ik breng hem even in het nieuwe millennium. Ik heb het trouwens niet over het platleggen van het blog, maar over de voorpagina van de VK….

 70. alib says:

  Avatar van alib
  @Dijstelberge
  Ik lees al sinds mijn 18de VK, en altijd daarnaast NRC en -iets minder- Trouw. De krant is in de loop van de tijd niet slechter geworden, wel iets minder gedegen, iets oppervlakkiger. de laatset tijd lijkt de kwaliteit weer wat te verbeteren.

  @Ger Blog
  Het initiatief ligt bij de kerngroep. Als iedereen van alles en nog wat gaan doen werkt dat nog al verwarrend. Ik stel hier dan ook voor dat de kerngroep voorstelt aan de Vk-directie dat de bloggers het Vk-blog onder andere naam in eigen beheer nemen.

  Remarque heeft de onderhandelingen doorgeschoven naar een meneer wiens naam ik vergeten ben. Die moet dus worden platgebeld etc.

  @Glaswerk
  Doe eens niet zo heetgebakerd. Ik was al bejaard toen ik 15 was. ‘Iets te beschaafd’ is niet denigrerend bedoel, het is vooral erg onhandig en niet zo verstandig als iets anders wordt gevraagd.

  Over het algemeen heb ik de neiging veel te beschaafd te zijn. Maar soms -als dat nodig is- vraagt de tijd om actie, vragen mensen erom geschoffeerd te worden. Dat moet je je niet persoonlijk aantrekken.

  Ik schoffeer niet graag maar als het moet doe ik mijn ogen dicht en doe ik het gewoon.

  Dat je niks te makken hebt… wellicht kan ik daar iets aan doen. Kom eens eten.

  @Dijstelberge
  Volgens mij is mijn taal van alle tijden. Maar wellicht herken je er iets in vanuit je revolutionaire verleden. Voor sommige mensen is het geen kwestie van revolutie maar van integriteit. De Volkskrant schoffeert haar bloggers.

 71. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  De directeur/uitgever van de VK – Frits Campagne – waar inderdaad mee gedeald zal moeten worden, is met vakantie.

  Het verzamelen en onthouden van informatie die gewoon op het VKblog te vinden is behoort kennelijk niet tot je sterkste punten.

  Maar zijn in jouw ogen de leden van de "kerngroep" straks wel of niet medeschuldig mocht het VKblog opgeheven worden?

  Dat je niks te makken hebt

  Ik beweer helemaal niet dat ik niets te makken heb. Dat is jouw onterechte conclusie.

  Ik had het in mijn reactie over veel oudere mensen die met een staatsaalmoes hun laatste levensperiode "met alle dagen feest" door zullen brengen.

  Laat dat etentje toch maar een keer komen, dat kan nooit kwaad. Zo ver woon je niet van hier.

  Met jouw "strijdbare toonzetting" bereik je bij mij echter precies wat je niet wilt bereiken.
  Maar goed, daar is ook de hufterigheid van de laatste twee weken van enkele bloggers en uiteraard de VK debet aan.

 72. alib says:

  Avatar van alib
  @Glas
  Het verzamelen en onthouden van informatie behoort kennelijk niet tot je sterkste punten.

  Dat loop ik nu al de hele tijd te beweren en iedereen verklaart me voor gek!

  Er is maar een schuldige, de directie van de Vk. Ik spreek overigens zelf niet over schuld, die schuld haal jij erbij.

 73. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Glaswerk schrijft: "De ‘kerngroep’ is een naam die niet door de betrokkenen zelf is bedacht maar door een paar bloggers." En daarmee wil hij opnieuw aangeven – eerder deed hij dat onder zijn alter ego Kokopelli – dat er helemaal geen kerngroep is.

  Want wat lezen wij in de brief die hij, GJB en Victor Onrust op 18 januari aan Remarque en Campagne schreven en op het vkblog bij Kokopelli staat:
  "U zult …. deze brief moeten lezen als een intentieverklaring om tot de oprichting van een dergelijke organisatie [eigen blog – GB] te komen en als verklaring dat ondergetekenden die organisatie in oprichting vertegenwoordigen."

  Er is ook al sprake van een ‘klein startkapitaal’, schrijft de kerngroep (ik kan het niet laten). Met andere woorden, doordat wij niet de naam ‘kerngroep’ mogen gebruiken (ze blijven het keer op keer herhalen) is toch wel duidelijk dat het om een eigen initiatief gaat. Niets mis mee, en gezien de laatste zin in de brief zijn de ondertekenaars dus geen vertegenwoordigers van wat velen de ‘vkblog community’ noemen. Conclusie: vandaar het voortdurende verzet tegen het gebruik van de naam kerngroep.

 74. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  @Ger:
  is toch wel duidelijk dat het om een eigen initiatief gaat

  Het was inderdaad geen opdracht van God.

  Maar de mensen die direct na de e-mail van Remarque contact gezocht hebben met GJB – hij leek ons de juiste ingang bij de VK; verder heeft hij het VKblog ontwikkeld – hadden dat natuurlijk ook niet kunnen doen en vrolijk met de rest mee lopen mekkeren over hoe het allemaal wel had gemoeten en rustig achteroverleunend in de nachtelijke uurtjes enkele contra-productieve puntjes op de i komen zetten bij deze of gene.

  Overigens is een "organisatie in oprichting" nog geen organisatie. Verder hebben we te kennen gegeven dat geen van ons er op zit te wachten om daarna nog veel tijd en energie in die organisatie te stoppen. Voor mij persoonlijk is twee jaar pro deo werk voor het VKblog namelijk al meer dan genoeg geweest.

  Laat staan dat ik eigen geld – als ik al zoveel had – in het VKblog zou steken. Ik kan me veel betere en leukere investeringen voorstellen.

 75. alib says:

  Avatar van alib
  @Glas
  Wie zit er in de nachtelijke uurtjes nog achter zijn toetsenbord? Jij toch?

  En ik natuurlijk. Maar ik ben sowieso een gestoorde kunstenaar, dus dan mag het.

  Maar jij had allang in je bed moeten liggen en ligt er alleen niet in omdat het Volksblog je aan het hart gaat. En ondertussen maar roepen dat dat niet zo is.

  Niet iedereen laat openbaar weten wat hij uitvreet op het blog, dat wil nog niet zeggen dat er niets gebeurt. In plaats van elkaar af te troeven zouden we ook de handen ineen kunnen slaan. Dat is niet eenvoudig -ik zal de eerste zijn om het toe te geven- maar wellicht slim.

  Blijkbaar is er inderdaad een tekort aan managers. En hoezeer sommigen van ons doen voorkomen dat ze ‘alles onder controle hebben’, de zaak dreigt in de soep te lopen bij gebrek aan sturingskunst.

  Het zij zo. Wat er niet is, is er niet.

  Persoonlijk zou ik het overigens een heel leuke investering vinden. Maar niet in economische zin, dat zal me werkelijk worst wezen. Geld is illusie. De meeste andere dingen ook, maar dat is weer een ander verhaal.

  Ik is een illusie. Het Volksblog is een illusie. Het enige wat geen illusie is onttrekt zich aan de publieke waarneming. Wat we hier doen is spel. Hard nodig maar geen essentie.

 76. Glaswerk says:

  Avatar van Glaswerk
  @Alib:
  Wie zit er in de nachtelijke uurtjes nog achter zijn toetsenbord? Jij toch?

  Achter twee toetsenborden.
  Een is te weinig, want de gewone klussen moeten ook afgemaakt worden.

  Maar jij had allang in je bed moeten liggen en ligt er alleen niet in omdat het Volksblog je aan het hart gaat. En ondertussen maar roepen dat dat niet zo is.

  Mij zul je niet horen zeggen dat het VKblog me niet aan het hart gaat.
  Integendeel zelfs. Ik dacht dat ik dat de afgelopen twee jaar ook regelmatig heb laten zien.

  Geld is illusie.

  Mee eens.
  Wat gaan we binnenkort eten?

 77. alib says:

  Avatar van alib
  @Glas
  Wat gaan we binnenkort eten?
  Geen idee. Spruitjes?

  Je hebt laten zien dat je uitermate betrokken bent. Soms denk ik wel eens dat mensen te veel betrokken zijn bij het Volksblog. Ik zou graag willen weten waarom dat zo is. Is het de persoon of het programma dat de persoon in kwestie triggert?

  Waarom genereert het Volksblog zoveel emotie en blijven ander blogs in dat opzicht achter?

 78. Saar says:

  Avatar van Saar
  Ik kan niet wachen tot het VKBlog uit de lucht gaat. De redactie en directie van de Volkskrant aanvallen op hun persoon en de hoofdredacteur Mubarak Remarque noemen…, tjongejonge, wat een beschaving. Al maanden is het hier een gekissebis en geleuter en geklaag. Realiseren jullie je wel dat de Volkskrant jullie gastheer is en jullie een platform heeft geboden om jullie kunnen te tonen? Daar is bitter weinig van terechtgekomen. Veel onbenullige stukjes, gekopieerd artwork, imitators, naschrijver, politieke opruiers… Daar is een blog niet voor en al helemaal niet het blog van de beste krant van de Benelux.
  Heerlijk…, nog 24 dagen…, ik kan niet wachten.
  Mazzeltov!

 79. cor verhoef says:

  Avatar van cor verhoef
  @Saar,

  = Ik kan niet wachen tot het VKBlog uit de lucht gaat. De redactie en directie van de Volkskrant aanvallen op hun persoon en de hoofdredacteur Mubarak Remarque noemen…, tjongejonge, wat een beschaving. Al maanden is het hier een gekissebis en geleuter en geklaag. Realiseren jullie je wel dat de Volkskrant jullie gastheer is en jullie een platform heeft geboden om jullie kunnen te tonen? Daar is bitter weinig van terechtgekomen. Veel onbenullige stukjes, gekopieerd artwork, imitators, naschrijver, politieke opruiers… Daar is een blog niet voor en al helemaal niet het blog van de beste krant van de Benelux.
  Heerlijk…, nog 24 dagen…, ik kan niet wachten.

  Mazzeltov!=

  Unquote. Ik weet niet wie U bent, waar U vandaan komt, maar wat ik wel weet is dat iU uit de geheime krochten van anonieme reaganten komt die meesmuilend en kwijlend de ondergang van het VKblog tegemoet zien.
  En..U bent de enige niet . Natuurlijk niet. Er zijn altijd mensen die in hun hele leven nog nooit iets anders gedaan hebben dan de duim omlaag brengen bij het aanzien van de activiteiten van anderen, zonder daarbij aan te geven hoe het wel moet.
  Makkelijk he?

  Waar is Uw blog? Uw liefdesbrief? Uw foto? Uw gedicht? Uw rijmpje? Uw beschouwing? Uw column? Uw overpeinzing? Uw biografie? Uw ode?

  Nergens te bekennen. U bent het schoolvoorbeeld van een paardenlul cq paardenkut

 80. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @Saar,
  == "De redactie en directie van de Volkskrant aanvallen op hun persoon en de hoofdredacteur Mubarak Remarque noemen…, tjongejonge, wat een beschaving." ==

  Kennelijk leest u zelf de Volkskrant niet. Dat is verstandig want u zou zich maar ergeren aan de grove taal en persoonlijke beledigingen waaraan columnisten Bert Wagendorp en Ronald Giphart hun populariteit (en de VK haar oplage) danken. VK-columnist Nausicaa Marbe kan ook behoorlijk uit de bocht vliegen, en de VK-lezers smullen daarvan! Waarom moeten bloggers zo veel netter zijn dan columnisten? Ooit schreef ik hierover een weblog:

  Wat Blokker mag, mag een Blogger ook.
  zondag 9 juli 2006 19:14 door Robert van Waning
  http://www.vkblog.nl/bericht/61764
  Het weblog en ook de reactieruimte onder het Commentaar zijn publieke ‘muurkranten’ die door burgers naar eigen inzicht en in hun eigen worden mogen worden ingevuld, mits zij zich houden aan een paar simpele Gebruiksvoorwaarden c.q. Spelregels. De Volkskrant heeft de plicht om haar toezegging tot het verlenen en mogen gebruiken van deze publicatiemogelijkheid na te komen op grond van een overeenkomst die stilzwijgend tot stand is gekomen op het moment dat iemand op het aanbod van de Volkskrant ingaat en zich houdt aan de regels en voorwaarden. Als de Volkskrant een reactie verwijdert, pleegt zij contractbreuk en schendt ook nog eens het fundamentele burgerrecht op vrije meningsuiting op een door de Volkskrant aangeboden en beheerd PUBLIEK FORUM.

  En:
  Het ‘Verdonk-criterium’ voor weblogs en reacties van i-burgers.
  vrijdag 14 juli 2006 13:55 door Robert van Waning
  http://www.vkblog.nl/bericht/62619
  Na een aantal instemmende reacties van bloggers en zelfs van een columnist, stel ik voor om voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van weblogs en reacties op artikelen, columns en commentaren het ‘Verdonk-criterium te hanteren: "Een weblog of reactie op een artikel, column, commentaar of programma is aanvaardbaar (en mag dus niet worden verwijderd of bestraft) als die niet nóg kritischer, grover, onaangenamer of onredelijker is dan wat columnisten, commentatoren, redacteuren en analisten van de Volkskrant hebben geschreven over minister Rita Verdonk."

 81. developer says:

  Avatar van developer
  @100_woorden en anderen

  Het kost ca 6000 euro per jaar om vkblog.nl qua techniek/hosting in de lucht te houden. Zie

  http://www.vkblog.nl/bericht/367881/Exploitatie-begroting_vkblog.nl

 82. Aad Verbaast says:

  Avatar van Aad Verbaast
  Ter info, omdat je naam en deze blog wordt vernoemd:
  http://www.vkblog.nl/bericht/368239/Tandje_hoger.._groter_verzet..

 83. alib says:

  Het Volkkrant-gebouw bezetten? Voel je je wel lekker?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>