Halsema kleunt mis met vergroting parlementaire onschendbaarheid

Femke Halsema bepleit bij haar afscheid een grotere parlementaire onschendbaarheid van Tweede Kamerleden. Een volkomen overbodig idee: Kamerleden kunnen al zo goed als alles zeggen. Er is echter één uitzondering: ze mogen geen haat zaaien en niet oproepen tot geweld.
 
Er is geen enkele reden om aan die restrictie een eind te maken en Kamerleden boven de wet te plaatsen. Het heeft er alle schijn van dat Halsema te lang onder de Haagse kaasstolp heeft doorgebracht, ze is alle gevoel voor verhoudingen uit het oog verloren.
 
Wat voegt het toe als Kamerleden boven de wet worden gesteld? Wordt het land daar evenwichtiger van, eerlijker, beter? Groener dan misschien?
 
Niets van dat alles. Het bewijst slechts dat onze afgevaardigden menen dat ze boven de wet moeten zijn verheven. Een volkomen verkeerd signaal.
 
Een vergroting van de parlementaire onschendbaarheid vergroot de tegenstellingen slechts. En geen rechter die nog een uitspraak zou mogen doen over eventuele haatzaaiende opmerkingen van politici. De Volksvertegenwoordiger is immers boven de wet verheven.
 
Halsema had zich geen slechter afscheid kunnen wensen. Ze gaat weg met een implosie.
 
Halsema schrijft: Het parlement bewijst zichzelf een heel slechte dienst als zij opereert als een hermetisch gesloten systeem met eigen codes en taal, onbegrijpelijk voor buitenstaanders, voor het volk dat zij vertegenwoordigt. De afgelopen jaren is de Tweede Kamer onmiskenbaar toegankelijker geworden en dat is goed: veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit. Je bevoorrecht weten is iets heel anders dan je bevoorrecht gedragen.
 
Wie zich bevoorrecht weet, zal zich daarnaar gaan gedragen. De meeste mensen kunnen de weelde van de macht nu eenmaal niet dragen. Als er ook nog eens nauwelijks nog wetten gelden voor volksvertegenwoordigers, zullen de dames en heren van de Staten Generaal doorslaan in de media. Zij zijn immers boven de wet verheven en kunnen niet worden aangesproken op onbetamelijk gedrag.
 
Halsema: Nu de tegenstellingen in onze samenleving groter worden, is wel de vraag hoe deze door volksvertegenwoordigers in goede banen worden geleid. Ons parlement is van oudsher de plaats waar niet alleen de meerderheid, maar ook politieke, etnische en religieuze minderheden zich gehoord en vertegenwoordigd behoren te weten. Er dient ruimte te zijn voor de geaccepteerde opvattingen, maar ook en juist voor de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen. Nu het politieke debat niet meer alleen plaatsvindt in het parlement, maar ook – en soms gelijktijdig – op televisie en op internet, lijkt het mij tijd om na te denken over de regels van parlementaire onschendbaarheid. Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.
 
Ik zou echt niet weten waarom er nu geen plaats is voor onacceptabele opvattingen, ook buiten het parlement. Natuurlijk, er is verzet tegen de islamhaat die de PVV preekt, en dat verzet gaat ook via de rechterlijke macht. Precies zoals het in een rechtstaat moet gaan.
 
Beledigde en zich beledigd voelende mensen het laatste wapen uit handen slaan dat ze hebben (de rechtsgang) is een aanslag op de rechtstaat en in diepste wezen een aanslag op de democratie.
 
Halsema heeft thuis alle tijd om daarover na te denken. Laat ze dat vooral doen. Wellicht kan ze ondertussen aan een waardiger afscheid werken.
 
Iets groens bijvoorbeeld.
 

This entry was posted in vkblog and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

39 Responses to Halsema kleunt mis met vergroting parlementaire onschendbaarheid

 1. assyke says:

  Avatar van assyke
  onschendbaarheid?
  we leven toch niet in een dictatuur?

 2. Fr@ns Muthert says:

  Avatar van Fr@ns Muthert
  Helemaal mee eens!

 3. antoinette duijsters says:

  Avatar van antoinette duijsters
  Helemaal mee eens.! Maar ja ze is al vaker uit de bocht gevlogen.

 4. Roberto la Verita says:

  Avatar van Roberto la Verita
  @ alib
  Er is echter één uitzondering: ze mogen geen haat zaaien en niet oproepen tot geweld.
  ——————————————-
  Dat zijn dus 2 uitzonderingen

  Ik zie onze vrijheid slechts als een papieren vrijheid,je kunt natuurlijk bij een geschil naar de rechter stappen,maar in de praktijk is het recht bijna niet tehalen voor een (kleine)burger.

  In een rechtstaat past geen verschil tussen een burger en bestuurders,ze hebben beide een verantwoordelijkheid tov elkaar en de maatschappij.

  Daarbij kan je je wel afvragen; wie controleerd de rechtelijke macht,
  Roberto

 5. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  Wij zijn het voor de afwisseling met elkaar eens. Met verbazing heb ik gisteren naar het journaal gekeken.

  Net als bij ouders (gezinshoofden, gezinsbestuurders), kamerleden mag je in nationaal opzicht daarmee vergelijken, het gaat om voorbeeldwerking van gedrag. Dat ondergeschikt maken aan fatsoen is het domste wat je kunt wensen.

  Overigens, fatsoen legt m.i. geen enkele beperking op aan de inhoud oftewel vrije meningsuiting. Fatsoen sluit geen enkel argument uit in het integratiedebat. Schelden en beledigen, profiteurs en kutmarokkanen, is iets anders dan te zeggen dat de integratie niet soepel verloopt. Het gaat dan om een cleane, wetenschappelijk verantwoordde en zakelijke analyse van en door BV Nederland. Wat iets anders is dan mafia Nederland met haar mafiamethoden (knieschoten) wat brievenbusplassers als Lucassen en ander tuig lijkt aan te spreken.

 6. Klaverblad says:

  Avatar van Klaverblad
  Kan me er geheel in vinden.
  Merkwaardig afscheid van parlement als je zoiets niet in die 12 jaar kunt hebben bedacht..

 7. boskat says:

  Avatar van boskat
  Helemaal mee eens!

 8. On Yer Bike says:

  Avatar van On Yer Bike
  Ze wil ook Geert Wilders liever niet voor de rechtbank vervolgen, maar hem door het parlement laten aanpakken. Daar ben ik het niet mee eens en met die onschendbaarheid ook niet. Straks krijgen we hier Italiaanse toestanden.

 9. partout says:

  Avatar van partout
  Femmeke, burnout?
  AB Alib!

 10. Joke Mizée says:

  Avatar van Joke Mizée
  Ik vind die hele onschendbaarheid altijd een beetje onzinnig, maar àls-ie geldt in de Kamer, dan ook elders waar het politieke debat gevoerd wordt. Tegelijkertijd wordt er gedaan alsof het hier enkel gaat om krachttermen die er wel ‘s uit willen floepen in het vuur van de strijd – wat natuurlijk onzin is.

  Wat dat eerste betreft: in de meeste Europese landen is de politieke onschendbaarheid uitgebreider dan bij ons. Onlangs riep Thomas Hammarberg van de Raad van Europa Nederland nog op om dit recht te zetten. Daaruit volgt niet dat politici niet vervolgd kunnen worden, want tegelijkertijd geldt een extra verantwoordelijkheid voor parlementariërs. (Het is bv. o.b.v. jurisprudentie op dat gebied, opgesomd door mensenrechtenjurist Rick Lawson, dat het Hof besloot Wilders alsnog te vervolgen.)

  In België bv. geldt uitgebreide onschendbaarheid. Die van Daniel Féret van Vlaams Belang werd opgeheven om hem te kunnen vervolgen, waarop hij werd veroordeeld t/m hoger beroep in Straatsburg. No sweat. Er spelen echter 2 aspecten, die door Elsbeth Etty als volgt naast elkaar gezet werden: http://weblogs.nrc.nl/etty/2009/08/11/een-couscous-met-peren-arrest/:
  "Wat is er dan zo bedenkelijk aan? Wel, het Hof gaat verder dan de constatering dat de uitingen van Féret en zijn Front National over moslims, immigranten en vluchtelingen strafbaar zijn wegens racisme of belediging. Het arrest stelt strengere eisen aan het publieke optreden van politici dan van gewone burgers. Politici moeten extra op hun woorden letten, vooral als er verkiezingen zijn. Zij streven naar macht, dus hun woorden kunnen bedreigender zijn. Voorheen gold altijd het omgekeerde (wat onder meer blijkt uit de onschendbaarheid van volksvertegenwoordigers voor wat zij in het parlement zeggen). Hoe kun je een vrij politiek debat voeren als politici extra belemmerd worden hun mening te uiten omdat zij zich tot een electoraat richten?"
  Dat nu is, lijkt mij, het pijnpunt van Halsema.

  Je zou zeggen: niemand mag haatzaaien/discrimineren en niemand hoeft anno 2010 bang te zijn zoiets als belediging voor de rechter gesleept te worden. Het probleem in deze discussie is dat er geen helder onderscheid wordt gemaakt tussen de 2 – ook in de zaak Wilders draait het vooral om ‘groepsbelediging’. En juist op dàt ordinaire vlak lijken politici dus minder te mogen zeggen dan ‘de gewone man’ (m/v). Daar maken we in dit land dan een groot, uit z’n verband getrokken punt van, en ondertussen doen we net alsof het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen bij ons niet voorkomt.

 11. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  @Alib
  Je mist de kern van het argument, vrees ik.
  Als een politicus (van welke gezindte dan ook) in de kamer iets mag zeggen dat hij/zij buiten de kamer niet mag zeggen, vertroebelt dat de (politieke) discussie. Ik denk dat je onschendbaarheid nodig hebt om serieus oppositie te kunnen voeren c.q. het risico op een dictatuur zo klein mogelijk te houden. Dat die onschendbaarheid niet absoluut is (moet zijn) lijkt me ook duidelijk.
  Overigens betekent politieke onschendbaarheid niet "boven de wet staan". Het is gewoon een onderdeel van de wet.

 12. alib says:

  Avatar van alib
  Politieke onschendbaarheid buiten de Tweede Kamer is een vorm van dictatuur. Dat eindeloze gezeik over de veronderstelling dat Tweede Kamerleden buiten de Kamer hun mond niet zouden durven opentrekken is puur gelul.

  Wie beschermt ons tegen onze eigen politici?

  Als het aan Halsema ligt straks niemand meer.

 13. Maria Trepp says:

  Avatar van Maria Trepp
  Ja echt waar.

  Ik heb haar altijd bewonderd, maar de laatste tijd minder.

 14. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  @Alib
  =Dat eindeloze gezeik over de veronderstelling dat Tweede Kamerleden buiten de Kamer hun mond niet zouden durven opentrekken is puur gelul.=

  Nogmaals, dat is niet de essentie.
  Als je in de Kamer voor het oog van de camera’s A zegt zonder dat je daarvoor meteen voor het gerecht wordt gedaagd, dan is het vreemd dat je buiten de Kamer, bijvoorbeeld in een TV-debat niet A mag herhalen.
  Of je vindt dat A niet acceptabel is, dus ook niet in de Kamer
  Of je vindt dat A gezegd moet kunnen worden.

  =Wie beschermt ons tegen onze eigen politici?
  Als het aan Halsema ligt straks niemand meer.=

  Is dit het niveau waarop je wilt discussiëren?
  Laat dan verder maar.

 15. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  Halsema doet aan cosmetische politiek.
  Heel mediageniek, weinig doordacht.

 16. jvk says:

  Avatar van jvk
  Ik sta ook versteld van deze afscheidsbrief van Halsema. Het was in de Tweede Kamer een uitstekend debater, alle lofuitingen hiervoor, en dat zeg ik niet graag voor zo’n prutspartij als GroenLinks nu eenmaal is.
  Had ze niks nuttigers kunnen zeggen in haar laatste woord?
  Nu nog het laatste woord van Wilders in zijn strafzaak. Er is meer politieke moed voor nodig om deze smeerlap voor het gerecht te slepen dan 150 Halsema’s bij mekaar in een Tweede Kamer.

 17. alib says:

  Avatar van alib
  @100
  Mag een mens misschien af en toe eens flink pissig worden? Nou, bij deze dan. Het feit dat politici menen dat voor hen andere normen zouden moeten gelden dan voor ons allen stuit me tegen de borst.

  Ja, er mag een verschil zijn tussen wat binnen de muren van de TK wordt gezegd en daarbuiten. Buiten in ieder geval dienen TK-leden gewone burgers te zijn en dienen dus ook als gewone burgers te worden behandeld.

 18. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Op de valreep, vlak voordat het VKblog wordt opgeheven, ben ik het dan toch een keer grondig eens met Alib. De afscheidsbrief van Halsema – snap overigens niet waarom die zonodig moest worden voorgelezen, hij had ook ter inzage gelegd kunnen worden, straks gaat iedereen er een schrijven – is een dieptepunt in haar loopbaan als politicus. Wat mij het meeste ergert, is – en daar zal iedereen het over eens zijn, zelfs Halsema – dat haar schrijven is ingegeven door de rechtszaak die tegen Geert Wilders is aangespannen over zijn voor velen beledigende uitspraken. In haar allerlaatste woorden als parlementslid – waarvan zij wist dat die in de media veel aandacht gingen krijgen – kon zij niets zinnigers bedenken dan het voor hem op te nemen.

  Ik wist overigens niet dat Tweede-Kamerleden al onschendbaar waren als ze op het Binnenhof spraken. Geldt dat dan ook voor het ontkennen van de Holocaust?

  De hele manier waarop Halsema afscheid neemt, stuit mij tegen de borst. Zij nam vlak voor het ingaan van het kerstreces afscheid van de politiek, maar besloot – uitsluitend om financiële redenen, daar zullen we het toch ook over eens zijn – om pas – heel toevallig – definitief afscheid te nemen op de eerste vergaderdag na die vakantie. Scheelt haar toch zo’n 6000 duizend euro aan loon, plus alle extra’s. Het is niet kies voor iemand die zegt specifiek op te komen voor de minder bedeelden in de samenleving en een evenwichtigere verdeling van inkomsten voorstaat.

 19. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @alib 13-01-2011 02:08
  "Ja, er mag een verschil zijn tussen wat binnen de muren van de TK wordt gezegd en daarbuiten"

  Wat heeft een kamerlid wat inhoudelijke argumentatie betreft, los van het beledigen wat geen inhoudelijke argumentatie is, te vrezen? Wordt Wilders op inhoudelijke argumenten gedaagd? Heeft het polariseren waarvan hij verdacht wordt met inhoudelijke argumenten te maken?

  Ik dacht het niet! Waarom zouden wij hem daarom een vrijbrief willen geven?

  Om het voorbeeld van Ger Blog te nemen, m.i. kun je zelfs de holocaust juridisch verantwoord ontkennen door je op de feiten te focussen. Dus niet (ongegrond) beweren dat het een leugen is maar "de feiten laten spreken" (gronden). De conclusie kun je desnoods anderen laten trekken. Iets anders is het om volstrekt ongefundeerd (!) te roepen dat de holocaust één grote leugen is.

  Wij komen dan op het terrein van retoriek, manipulatie en misleiding. M.i. kun je dat niet hard genoeg bestraffen. De manipulaties rond de engelse (Blair) en nederlandse deelname in Irak ("destructieve wapen", internationaal recht en BUZA memorandum) in relatie tot de commissie Davids kan ik mij voorstellen dat nederlandse politici manipulatie buiten de rechtsgang willen houden. Opvallend dat Blair daarop hard is afgerekend en dat dat niet in Nederland is gebeurd. Eerder wordt er afgerekend met mensen als Wouter Bos die morele bezwaren hebben tegen dit soort praktijken.

  In beide opzichten, a) beledigen en b) manipulatie en retoriek, zou ik politici als Wilders (Berlusconi, Sarah Palin) geen vrijbrief willen geven om redenen die m.i. volstrekt evident zijn.

 20. alib says:

  Avatar van alib
  "Ja, er mag een verschil zijn tussen wat binnen de muren van de TK wordt gezegd en daarbuiten"

  Dat is de huidige praktijk. Verdedigbaar, het is een maatregel die er voor moet zorgen dat een regering niet op vage gronden leden van de oppositie kan criminaliseren. Nuttig dus.

  Iets anders is het om leden van de TK ook buiten de muren van de TK onschendbaar te maken. Dan gaat het niet meer om wat de regering wil maar om wat kiezers willen, denken etc. Die moeten vrij zijn om TK-leden aan te klagen wegens haatzaaierij (om maar eens een vb te noemen).

  Natuurlijk is (beperkte) parlementaire onschendbaarheid een zwaktebod, maar hoe kunnen we anders voorkomen dat een bepaalde autoritaire regering de oppositie criminaliseert?

  En wat me gvd nog het meest stoort is de GL haar erfenis verkwanselt. Ze laat de ‘groene politiek’ over aan SP, D66 en PvdA. GL had voorop kunnen gaan in het analyseren en beoordelen van de brand in de chemische fabriek te Moerdijk. Maar er was alleen stilte. GL-ers houden zich liever bezig met grachtengordel- en Binnenhofgezeur: parlementaire onschendbaarheid, politiemissie Afghanistan. Terwijl ze zouden moeten staan voor het vergroenen van de samenleving, het redden van het laatste beetje natuur. Halsema is de afgelopen jaren afgedwaald van haar taakstelling en mevrouw Sap heeft zich daar vooralsnog niet van losgemaakt. Die volgt nog gedwee haar voorbeeld.

  Het wordt tijd dat GL onthalsemaat. Juist nu. Weg met die Haagse navelstaarderij. Er moet weer een groot thema bovenaan op de agenda: het milieu.

 21. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @alib 13-01-2011 08:30
  " Verdedigbaar, het is een maatregel die er voor moet zorgen dat een regering niet op vage gronden leden van de oppositie kan criminaliseren."

  Zoals bij leden van de ondernemingsraad die ontslagbescherming hebben :-). Hier gaat het ook niet om het beledigen of de inhoudelijk argumentatie maar om het "opruimen" van tegenstanders oftewel mensen die het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Meelopers worden er gezocht.

  Maar dat heeft op zich niets met beledigen en onschendbaarheid daarbuiten te maken. Daarom snap ik Femke ook niet.

  Eens, GL is verkeerd bezig.

 22. alib says:

  Avatar van alib
  @ZR
  Het opruimen van tegenstanders? Zo ver zijn we nog niet in dit land, dacht ik.

 23. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  Niet alles te letterlijk opvatten, er is ook figuurlijk taalgebruik. Analogien en beeldspraak, zeg je dat wat?

  Oke, "opruimen" dan?

  Voor dit soort laaghartige methodes is "opruimen" (zoals de mafia, een analogie) de beste kwalificatie.

  (geen wonder dat wij meestal overhoop liggen, jij leest te vaak wat jij wilt lezen)

 24. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  "Terwijl ze [Groen Links] zouden moeten staan voor het vergroenen van de samenleving, het redden van het laatste beetje natuur."

  Klopt ook. Ik had het in mijn eerdere reactie willen opschrijven, maar dacht dan misschien wat te veel te gaan zeuren. En naast het behoud van natuur ook vechten tegen de milieuverontreiniging en daarmee tegen de opwarming van de aarde. Maar nee, Halsema heeft het liever over onbenullige details als de onschendbaarheid van Geert Wilders uitbreiden.

  Jolande Flapuit stelt vooralsnog inderdaad zwaar teleur. Haar eerste woorden als fractievoorzitster in de TK gingen over het opheffen van Groen Links (fuseren met D66 en PvdA) en alle kritiek uit haar eigen partij op de door het kabinet voorgenomen missie in Afghanistan noemt zij "emotionele reacties".

 25. alib says:

  Avatar van alib
  @ZR
  Van figuurlijk taalgebruik weet ik alles. Mensen die dat beheersen weten perfect wanneer er twijfel wordt gezaaid. Het gebruik van het woordje ‘opruimen’ is zo’n twijfelgeval. Het refereert nl… maar dat wist je al.

  @Ger Blog
  Geef Sap even de tijd om te gisten…

 26. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Alib,

  In het kader (context bepaalt betekenis) van laaghartige (mafia) witteboorden methodes was er geen sprake van een "twijfelgeval". Ik denk eerder dat jij mij onderschat of jezelf overschat ("weet ik alles"). Wat ook onze onderlinge strijd en miscommunicatie steeds weer verklaard :-)

 27. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  @Alib
  Je mag zo pissig worden als je wilt. Het is alleen net als bij politici, wat je zegt en de manier waarop heeft invloed op de reactie van anderen.

  =Ja, er mag een verschil zijn tussen wat binnen de muren van de TK wordt gezegd en daarbuiten.=

  Ik denk niet dat het de geloofwaardigheid van de politiek ten goede komt en die was al niet hoog.
  Ik geloof geen seconde dat Halsema de intentie heeft om van politici een soort untouchables te maken die alles kunnen doen en laten wat ze willen. Iedereen die de politiek in het algemeen en Halsema in het bijzonder een beetje serieus heeft gevolgd zou dat moeten kunnen aanvoelen, lijkt me. Het gaat om het uitoefenen van het vak en de uitrusting die je daarvoor nodig hebt.

  Neem bijvoorbeeld een politieagent, die heeft op bepaalde vlakken meer bevoegdheden dan "gewone burgers". Iedereen begrijpt dat hij die niet alleen op het politiebureau zelf heeft, maar ook op straat als hij in functie is.
  Voor politici zou je iets gelijksoortigs kunnen bedenken. Daarmee hebben ze niet het recht om altijd en overal alles uit te kramen, maar je zou het wat breder kunnen, misschien wel moeten, trekken dan alleen “het parlement”.

  Overigens wordt de wet voor sommige burgers ook anders geïnterpreteerd dan voor anderen. Zo mag een columnist in zijn columns bijvoorbeeld verder gaan in zijn uitspraken dan "normale mensen", blijkt uit de jurisprudentie. Een ander voorbeeld is dat "publieke figuren" zich meer moeten laten welgevallen dan niet-publieke figuren. Over de premier mag je meer in de krant zetten dan over je buurman, om maar eens wat te noemen.

  Eén van de redenen voor parlementaire onschendbaarheid is om te kunnen pleiten voor veranderingen die nu onwettig en/of strafbaar zijn. Zou je dat niet hebben dan kun je een soort absolute wetgeving krijgen, doctrines zoals je die bij sommige religies ziet en dan niet meer ter discussie gesteld mogen worden.

 28. Catharina Anna Maria van Vliet says:

  Avatar van Catharina Anna Maria van Vliet
  Femke verbaasd

 29. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @100-woorden,
  "Zou je dat niet hebben dan kun je een soort absolute wetgeving krijgen, doctrines zoals je die bij sommige religies ziet en dan niet meer ter discussie gesteld mogen worden."

  En wat heeft dat met de onschendbaarheid buiten de kamer te maken? Ook politici hebben een priveleven en als het ze slecht uitkomt maken zij daar ook misbruik van. Dan hebben ze opeens niet als politicus gesproken maar prive.

  Zou jammer zijn om die uitwijkmogelijkheid weg te nemen :-)

 30. alib says:

  Avatar van alib
  @100
  Zo mag een columnist in zijn columns bijvoorbeeld verder gaan in zijn uitspraken dan "normale mensen", blijkt uit de jurisprudentie. Een ander voorbeeld is dat "publieke figuren" zich meer moeten laten welgevallen dan niet-publieke figuren. Over de premier mag je meer in de krant zetten dan over je buurman, om maar eens wat te noemen.

  Precies. En wie bepaalt dat uiteindelijk? De rechter.

  Laten we dat zo houden.

  En verder is de restrictie ( ‘iedereen behoort zich te houden aan de wet’) een uitdaging voor TK-leden om enige creativiteit aan de dag te leggen. Daar hoef je ze geen vrijbrief voor te geven. Als het echt zo belangrijk is, dan wagen ze hun kop maar.

  Laten we vooral een ruimte creeren waarin iedereen en alles kan worden bediscussieerd. Ook TK-leden dus.

  Het creeren van uitzonderingsgevallen kan slechts op zeer specifieke gronden en beperkt gebeuren. Niemand mag ontkomen aan de wetten die we ‘gezamenlijk’ (via afgevaardigden) hebben opgesteld. Niemand kan boven ‘onze’ wetten staan. Dat moet moet uitgangspunt zijn.

 31. View says:

  Avatar van View
  Ik hoef er niets aan toe te voegen;
  de argumentatie van Alib werd voor mij steeds overtuigender

 32. Bas says:

  Avatar van Bas
  Wat ben jij toch kleinzielig. Jij denkt alleen maar in Pvv gedachten. Gelukkig wordt Geert goed beivelig. Die mevrouw in Amerika niet, ,

 33. FrankSt says:

  Avatar van FrankSt
  Helemaal eens met Halsema. In het debat horen parlementariërs vrij te zijn. Die anti-vrijdenkende argumenten hier overtuigen niet. Vooralsnog heeft de rechtszaak tegen Wilders averechts gewerkt. Ook bij die SGP-er destijds.

  Zorgwekkender vind ik dat men het acceptabel vind dat een commissie gelijke behandeling of een Radar anti-grondwettelijke uitspraken mogen doen inzake bijvoorbeeld hoofddekselverboden. Mag toch hopen dat dat bij een rechter niet overeind blijft staan.

 34. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @FrankSt 13-01-2011 11:27,

  Jouw "argumenten" eens te meer. Laat mij raden, PVV stemmer? Ben je dan wel te overtuigen?

 35. FrankSt says:

  Avatar van FrankSt
  Fout. Voorheen D66, maar dat kan met "vreemde geurtjes" Pechtold als partijleider niet. Laatste keer GroenLinks. Nee ik ben het met Halsema eens en ook met Rutte inzake verruiming vrijheid van meningsuiting.

  Zo vind ik de uitspraak een hoofddekselverbod mag wel, maar je moet een uitzondering maken voor religieuze hoofddeksels van de CGB in strijd met artikel 1 van de grondwet. Het is of wel of niet een hoofddekselverbod. Is het om religieuze redenen niet mogelijk dan voor iedereen niet. Kan je als school nog stellen dat alleen neutraal gekleurde hoofddeksels mogen of zoiets.

 36. alib says:

  Avatar van alib
  @FS
  Om vrijheid schreeuwen en ondertussen hoofddeksels verbieden? Om dichting schreeuwen van de kloof tussen politiek en burger en ondertussen de status aparte van de volksvertegenwoordiger vergroten?

  Ooit van schizofrenie gehoord?

 37. rotsbloempje says:

  Avatar van rotsbloempje
  Helemaal mee eens, vooral met de stelling geen "status aparte" te willen creëren voor politici. Hoe zo dicht bij het volk willen staan en tegelijkertijd meer rechten te hebben dan de doodgewone burger?
  Jammer om het kamerlidmaatschap op deze manier te beëindigen. Je laat een onverteerbare boodschap echter.

 38. rotsbloempje says:

  Avatar van rotsbloempje
  VKblog van slag af op dit moment? was wel ingelogd.

 39. alib says:

  Avatar van alib
  @Rots
  Blij dat je je meldt. Ach, het Volksblog is altijd van slag, dat hoort er bij.

  Ik zag vandaag nog een US-Republikein die vond dat voor hem dezelfde wetten moesten gelden als voor iedere (in dit geval US-) burger. Nooit gedacht dat ik het eens zou kunnen zijn met een Republkein.

  Links laat zich door rechts meeslepen en raakt gedesorienteerd. Helemaal niet nodig: links moet wat rationeler (oorzakelijker) gaan denken. Verbijzondering van het TK-lidmaatschap is gebaseerd op angst voor (de uitkomst van) organische processen. Het uit de weg gaan van tegenstellingen door die wettelijk onmogelijk te maken (te verbieden een TK-lid aan te spreken op zijn woorden als die indruisen tegen de wet bv)) is een teken van absolute zwakte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>