Stel je blog veilig, maar ga hier door tot het bittere eind

De reddingsoperaties hebben niets opgeleverd. De initiatiefgroep (niet benoemd, de leden hebben zichzelf afgevaardigd), kon geen potten breken. Pas onlangs ontvingen ze antwoord op hun schrijven: jammer dan, het vk-blog verdwijnt. In overleg gaan is niet mogelijk.

Ook de Stichting Vk-blog (niet benoemd, hebben zichzelf afgevaardigd) zal geen potten breken. Nog liever heft de directie van de Volkskrant het blog op dan het gelauwerde blog (stel dat het een succes wordt…) te verkopen aan de Stichting. Overleg?

De Volkskrant heeft schijt aan haar lezers en volgers. De Volkskrant is er niet voor haar lezers, ze is enkel een instrument om geld te maken. De Volkskrant wil lezers die hun klep houden.

Er rest slechts je eigen blog veilig te stellen (verhuizen) in de hoop dat het ooit nog wat wordt.

Het zal minder worden.

Zoveel respons als er op het Volksblog was, zal er waarschijnlijk nergens zijn.

Dat heeft te maken met de unieke opzet van het Vk-blog, een opzet die nog nergens is toegepast: compressie. Bij het Volksblog zitten we op elkaars lip en kunnen elkaar niet negeren. We worden verleid te reageren, en ook al waren we dat helemaal niet van plan, we doen het toch. We worden verleid de confrontatie te zoeken.

Het is het summum van democratisch treffen. Hier worden ‘vijanden’ bij elkaar gebracht zonder dat ze elkaar kunnen ontlopen. Altijd is er die verleiding om te reageren, om je te uiten, om ‘de vijand’ aan te pakken.

Natuurlijk, er zijn groepen, fracties, maar uiteindelijk is er altijd contact tussen liinks en rechts,  PVV en GL, confessioneel en  atheistisch,  republikeins en  koningsgezind, persoonlijk en collectief, tekst en foto, innerlijk en uiterlijk.

En het rare is: uiteindelijk respecteert men elkaars stellingen. Er is waardering voor elkaar, zelfs als het soms uit de hand loopt. Bloggers die voorheen enkel persoonlijke kwesties behandelden raken verstrikt in politieke discussies en die-hard politici laten zich verleiden tot zeer persoonlijke uitspraken. Het Volksblog gaat over alle grenzen heen. 

Maar dan wel binnen het kader: het Vk-blog. Waar het ‘vrije woord’ het beginsel is. Waar alles gezegd moet kunnen worden (binnen de grenzen van de wet).

Het Volkskrantblog is het schoolvoorbeeld van een open podium. Het is publieke ruimte die door links en rechts wordt gerespecteerd. Het is de straat van het internet, geen private ruimte maar publieke ruimte: plein.

De Volkskrant begaat een fundamentele fout als ze een in het verleden aan het publiek gegeven ruimte terugpakt en afdankt. De Volkskrant ondergraaft hiermee haar eigen uitgangspunten en wendt zich af van haar lezers en volgers. De vrijheid van meningsuiting binnen het private domein van de krant wordt verkleind. De krant verlost zich van de lastpakken.

Dat plein afpakken is domheid.

Het grondbeginsel Vk-blog heeft de toekomst. De door private instellingen gegeven publieke ruimte staat voor het werkelijke ‘plein’. De manier waarop daarmee wordt omgegaan is de thermometer van onze democratie. 

Geen enkel bedrijf kan ontkomen aan de publieke sfeer. De poging van de Volkskrant om zich te ontdoen van de mondige lezers die zich hebben verzameld in het Volksblog is een poging tot zelfmoord. Het laat zien dat het de Volkskrant niet gaat om haar  lezers  maar enkel om een manier om geld te genereren, de Volkskrant maakt duidelijk dat haar lezers haar eigenlijk alleen maar in de weg zitten.


Ga daar niet in mee.

Blijf schrijven tot het bittere eind. Of foto’s plaatsen of wat dan ook.


En druk pas op het laatste moment op de knop: verwijder blog.

Ga door tot het bittere eind. Laat je niet imponeren door het einde. Je maakt je eigen einde net voordat zij je killen door een druk op de knop.

Blijven schrijven is een vorm van beschaving.

En voor mensen die nog geen blog hebben: open er een. En ervaar hoe het Volksblog werkt. Hoe meer nieuwe aanmeldingen, hoe gezelliger het afscheid straks.


This entry was posted in vkblog and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

72 Responses to Stel je blog veilig, maar ga hier door tot het bittere eind

 1. assyke says:

  Avatar van assyke
  "Het vkblog gaat over alle grenzen heen"

  ja, er zijn verschillende brillen waarmee je naar het vkblog kan kijken
  alles was hier mogelijk

  en het allermooiste was, dat je je hier kon ontplooien
  in alle rust/lawaai, precies zoals je dat zelf verkoos

 2. Bas says:

  Avatar van Bas
  alib: Niets aan toe te voegen.

 3. maria-dolores says:

  Avatar van maria-dolores
  het VKblog was inderdaad uniek.
  vaak erg vermoeiend, dat wel…

 4. Robert Kruzdlo says:

  Avatar van Robert Kruzdlo
  *

  Zo is dat …groet Robert

 5. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  goede opvatting Alib

 6. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Een kanttekening. De oorspronkelijke kerngroep had duidelijk de instemming van de actieve bloggers.
  Waarom Kokopelli later spreekt over De initiatiefgroep is me niet duidelijk geworden.
  Jammer maar ik denk dat het nergens over gaat.

 7. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @Reine jRagolo 13:56
  Er is nooit een kerngroep geweest. Er zijn twee vkbloggers geweest die het vkblog wilden voortzetten op persoonlijke titel. Zij vertegenwoordigden alleen zichzelf. Daar zijn vervolgens twee bloggers bijgekomen en er is er één vertrokken. GJB zou het eerste schrijven aan de Volkskrant medeondertekend hebben. Daarna deed hij niet meer mee, of hij heeft nooit meegedaan. Geen idee, hier is nooit duidelijkheid over gegeven.

 8. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ger Blog, op het blog van Kokopelli d.d. 10.01.2011 lees is in de tags en in de 5e alinea toch duidelijk kerngroep.

 9. Catharina Anna Maria van Vliet says:

  Avatar van Catharina Anna Maria van Vliet
  De diverse initiatiefnemers hebben hun best gedaan. Maar als de andere partij perse niet wil ……

  Het gaat op zijn Belgisch nu. Capo die tutti Capo zegt basta, en dan is het basta. Het gekrakeel zitten ze gewoon uit.

  Redden en gewoon doorgaan …. precies!

 10. Apiedapie says:

  Avatar van Apiedapie
  Mooi verhaal dit. Dit drukt het heel goed uit. Je hebt het unieke uitstekend gevangen.

 11. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @Alib: Goed verwoord, zoals alleen een schrijver kan. Warm aanbevolen.

  == "De krant verlost zich van de lastpakken." ==

  De Volkskrant is een bange, antidemocratische en onbetrouwbare krant gebleken.

  De hele gang van zaken bewijst dat journalistiek en media kunnen doen wat zij willen, zonder daarbij te worden gehinderd door regels en waarden van juridische, democratische, grondwettelijke, morele of zelfs maar journalistieke aard.

  Niemand kan, wil of mag kritiek uiten op journalistiek en media: Politici en bestuurders mógen het niet, burgers kúnnen het niet en journalisten wíllen het niet en durven het eigenlijk ook niet, uit loyaliteit en collegialiteit, uit angst voor collegiale represailles of omdat zij bang zijn hun baan te verliezen.

  Journalistiek en media hebben zich in de door en voor hen gecreëerde mediacratie boven alle kritiek verheve. Zodoende kunnen zij zich onttrekken aan de ‘checks and balances’ die onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden.

  Dit heb ik al vaker geschreven, maar ik maak graag gebruik van de laatste mogelijkheden om deze kritiek te deponeren op de plek waar die thuishoort, namelijk op het openbare forum voor publiek debat op de eigen website van de krant zelf.

 12. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  @Reine jRagolo
  Dat kan dan wel zo zijn, maar wat jij de kerngroep noemt, is een particulier initiatief van enkele bloggers. Zij zijn geen vertegenwoordiging van wat dan ook en dat hebben ze ook nooit zo gebracht. Nadat meerdere bloggers hen de ‘kerngroep’ gingen noemen, hebben die bloggers er alles aan gedaan om van die benaming af te komen. Ik noemde ze vervolgens ‘initiatiefgroep’ en geen idee of ze dat woord hebben overgenomen, maar er kwam in ieder geval wel de woorden ‘voortzetting vkblog’ bij.
  Hun initiatief was van te voren al tot mislukken gedoemd. De Volkskrant had duidelijk aangegeven met het vkblog te willen stoppen, maar de initiatiefnemers bevonden zich nog in de ontkennende fase. Zelfs de Ombudsman kon volgens hen geen duidelijkheid verschaffen, terwijl die toch zonneklaar stelde dat de krant er vanaf wilde.

 13. Barbara Jansma says:

  Avatar van Barbara Jansma
  Verdomme, al dat gezeik. Niemand heeft iemand van jullie vrijgevochten geesten ooit gezegd dat je zelf niet meer mocht nadenken of geen initiatief mocht nemen. Ik ben nog bezig, gewoon op eigen houtje de telefoon pakken, en het Meertens Instituut gaat ons hoogstwaarschijnlijk archiveren. Al kunnen we er zelf amper meer bij, het blog zal ergens bewaart worden en bestudeerd kunnen worden. Ook door ons.
  Iedereen had naar de pers kunnen gaan, iedereen had juridisch advies kunnen inwinnen. Maar nee.
  Juist de gedachte dat dit blog een samenleving is heeft deze en gene met stomheid geslagen. Lethargie, en een hoop gekwaak over de slechte ‘anderen’, dat is wat ik zie, en ik ben het zat.
  Iedereen heeft gefloreerd bij wat de vk bood, iedereen kon lezen wat er ondertekend werd, niemand heeft ooit gepiept. En nu zijn die paar lui die iets geprobeerd hebben ineens de lul. Maak ze maar af, en voel je op de valreep goed over jezelf, al heb je zelf nooit je nek uitgestoken. Dat zeg ik tegen iedereen op wie dit van toepassing is. Doei.

 14. cor verhoef says:

  Avatar van cor verhoef
  Ik zal het VKblog missen, voor een week of wat, maar hallo? Houdt het bestaan op? Zijn we overgeleverd aan de goden der ijdelheid? Wat een onzin.

  It’s been fun.
  It’s gonna be fun again.
  Some place else

 15. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  Barbara
  dat is niet waar
  Bellaart heeft uren lang met advocaten gesproken om de Volkskrant te dwingen het VKblog door te zetten.
  Er was geen mogelijkheid langs juridische weg. Hij kreeg verder alleen tegenwerking van een aantal webloggers.
  De houding van de initiatiefgroep en hun reacties waren beneden alle peil. Toen ik dat las dacht ik; goed dat het per 1 maart stopt. In principe wil ik niet met zulke mensen geconfronteerd worden langer.
  De kater komt later.

 16. cor verhoef says:

  Avatar van cor verhoef
  @Barbara,

  Me very agree with thou……………………………;-)

 17. cor verhoef says:

  Avatar van cor verhoef
  @Fred,

  Ik vind dat de eerste pogingen van de zgn.eerste "kerngroep" het meest levensvatbaar waren voor het behoud van het VKblog.
  Die pogingen stuitten kennelijk op een muur, gezien de stilte vanuit de VK-hoek.
  Daarna ontstond er een wildgroei aan ideeen, van bezetting van het VK-kantoor tot aan copy-right processen en andere, bewonderenswaardige maar tot mislukt gedoemde ideeen.

  De VK wil van ons af. En ik wil ook van de VK af. Er zijn nog meer winkels om te winkelen.

  Mensen die werkelijk willen schrijven, fotograferen, dichten, tekenen, of zeuren vinden daar in no-time een ander platform voor.
  Ik wel in ieder geval..

  VK. Bedankt…

 18. alib says:

  Avatar van alib
  @Barbara
  De pers lijkt niet erg geinteresseerd in het Vk-blog…

  @Verhoef
  Het was mooi geweest als de ‘initiatiefgroep’ met Bellaart was gaan praten ipv hem a priori weg te zetten als een charlatan. En daarover heen dan nog de misselijkmakende verhalen van Grutte Pier en de kennelijke instemming (hoezo belangen?) van Dijstelberge. Het Volksblog op z’n smalst.

 19. TimmerArk says:

  Avatar van TimmerArk
  ==We worden verleid te reageren, en ook al waren we dat helemaal niet van plan, we doen het toch==

  Sterk punt. En dan neem je je voor minder te reageren en dan zit je soms toch nog de hele avond te bloggen. Kwart oog op tv, kwart oor voor vrouw… Het VK Blog maakt meer kapot dan je lief is….

 20. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  Welke verhalen?

 21. Barbara Jansma says:

  Avatar van Barbara Jansma
  Dat bedoel ik dus. Een hoop gekanker op andermans initiatieven, en zelf lui achteroverhangen.

  Ik weet precies wat er is gebeurd. Een paar lui hebben de koppen bij elkaar gestoken, de rest voelde zich als geschoren lammeren, de hoop op beschutting en bij voorbaat kwaad, gewoon omdat dat gemakkelijk is, en niemand stak meer een poot uit. De grootste schreeuwerds hebben helemaal niets gedaan. Al dat geklets over dwdd, rechtszaken, democratie,vrijheid van meningsuiting, allemaal geblaat. Niet serieus te nemen. Geen ballen. Shame. En nu is de vrouw ook al boos. Jezus. We hebben het niet geweten? Flauwekul.
  Ik kap ermee, na nog een telefoontje of twee, omdat ik dat zelf wil. En verder is het van belang dit onvolprezen forum eldere overlevingskansen te geven, en al die mensen die daar al mee bezig zijn, en ook al worden uitgekost vanwege landverraad, die zijn de bedjes al aan het spreiden, die hebben al wat akkertjes geploegd.. Aan eenieder zijn uiterste best te doen hier een kwalitatief zeer hoogstaand platform van te maken. Er is geen provider, die zijn we allemaal zelf.

 22. Gooi_Boy says:

  Avatar van Gooi_Boy
  Schrijf de laatste tijd niet veel meer maar heb hier toch een hoop plezier beleeft.
  Het zal anders worden dat heb je bij het rechte eind.

 23. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Alib :
  =de kennelijke instemming (hoezo belangen?) van Dijstelberge= ??????

  Ik sluit mij bij de reactie van Barbara (16:19) aan.

 24. Isis Nedloni says:

  Avatar van Isis Nedloni
  Juist!
  Je pakt bij deze zin precies de kern!

  -Het was mooi geweest als de ‘initiatiefgroep’ met Bellaart was gaan praten ipv hem a priori weg te zetten als een charlatan. En daarover heen dan nog de misselijkmakende verhalen van Grutte Pier en de kennelijke instemming (hoezo belangen?) van Dijstelberge. Het Volksblog op z’n smalst.-

  De Kerngroep had inderdaad in contact moeten treden met het serieuze overname project van Bellaart.
  Hij is een bonafide webdevolper en huist in een modern pand met secretaresse en de hele mikmak

  Dat Fred en ik hierin belangeloos een kleine rol hebben gespeeld….doet niet ter zake.
  Onze rollen stonden op ‘karton’…(we hebben ons als hulpmiddel laten gebruiken namelijk voor het goede doel; het behoud van het VKBLOG)
  en waren we in de verwachting dat deze rollen zeer spoedig zouden worden overgenomen door mensen die graag penningmeester en secretaris willen spelen. (Ik moet er niet aan denken om echt in zo’n rol te moeten zitten…brrrr….)

  Het ging om de snelheid.
  Er dient namelijk snel gehandeld te worden.
  De tijd dringt.

  Al die achterdocht omtrent Bellaart…en ook omtrent Partout zijn schaamteloos geweest.

  Men wilde het VKBLOG gewoon redden!

  Op een snelle wijze…de tijd dringt namelijk!

  Niets meer en niets minder.

  Als mensen naar de vergadering waren gekomen was dit schaamteloze gedrag in reactieruimtes…in negatieve bijdragen en een vooroordelend schrijven vanuit (de benepen?) kerngroep…… nooit gebeurd.

  Inderdaad….het Vkblog op zn smalst.!

  Vriendelijke groet

  en mijn dank voor je ruimte……..; )))))

 25. Isis Nedloni says:

  Avatar van Isis Nedloni
  Maar….niet getreurd….

  Bellaart blijft aan de weg timmeren.

  Het is immers zijn expertise!

  Hopelijk lukt het hem op tijd om het VKblog een alternatieve stabiele plek aan te bieden….in een analoge vormgeving……zoals het Vkblog heeft………nou…als dat geen mazzel is voor het dorpsplein…..; )))))))

 26. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  @Cor
  Zo denk ik er ook over
  het VKblog was geen ideale omgeving

 27. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  Dear Isis
  Je zegt het heel goed
  Bellaart was en is van goede wil
  wel denk ik dat hij een kat in de zak zou hebben gekocht aan het weblog een dat heb ik ook nog door de telefoon vrijdag avond toen hij belde voor de zoveelste maal gezegd
  er valt niet met VKbloggers iets op te zetten
  totaal onzakelijke, onmogelijke mensen en egotrippers doorgaans
  prima hoor als de boel 1 maart plat gaat
  de situatie is toch onwerkbaar
  ik heb al afstand genomen van het weblog en de webloggers
  het was niks, het werd niks en het zal nooit wat worden

 28. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @Barbara,
  == "Iedereen kon lezen wat er ondertekend werd, niemand heeft ooit gepiept." ==

  Ho, ho. Ik ben al in 2006 begonnen met zo hard te piepen over de onredelijkheid en onrechtmatigheid van de gebruiksvoorwaarden en over de willekeur waarmee G-J Bogaerts c.s. die naar eigen goeddunken handhaafden dat hij mij ettelijke malen heeft verbannen en zelfs heeft gedreigd om mijn VK weblog in zijn geheel te verwijderen, zonder dat dat ik daar ooit één onvertogen woord had geuit.

 29. Barbara Jansma says:

  Avatar van Barbara Jansma
  ik heb mijn reactie weggehaald want ik twijfelde

 30. Marjelle says:

  Avatar van Marjelle
  Ik ga door tot het bittere einde als ik nog een van de weinigen(?) ben tussen de rokende bloghopen van wat ooit was… Ben al vaker een roepende in de woestijn geweest, dus ‘t moet kunnen. ;)

 31. alib says:

  Avatar van alib
  @Marjelle
  Dat is de juiste instelling!

  @Jansma
  Het zou fijn zijn als de verschillende ego’s de vrede zouden tekenen.

 32. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  Nogmaals: Welke verhalen?

 33. developer says:

  Avatar van developer
  Goed advies om het eigen blog te redden maar tegelijkertijd om ook door te gaan tot het bittere einde.

  De redactie van de Volkskrant – oftewel de mensen die dagelijke de krant maken – wil van vkblog af.

  De uitgever van de Volkskrant – oftewel de Persgroep – is een commercieel bedrijf. Het lijkt mij sterk dat een commercieel opererend bedrijf een serieus bod op vkblog niet in overweging neemt.

 34. Barbara Jansma says:

  Avatar van Barbara Jansma
  Geinig, als iemand me stom vind wordt ik ineens bij mijn achternaam genoemd. Miet ik jou nu ib gaan noemen om mijn ego te strelen? Ik ga door, al valt het hier misschien niet op, en ik doe wat ik kan, maar tegen sommig stampvoeten kan ik niet zo goed. Applaus hoef ik al helemaal niet, slecht voor het ego.

 35. Fred van der Wal says:

  Avatar van Fred van der Wal
  Developer
  niet kopen die handel
  het is
  ouwe meuk
  met onwillige honden (de webloggers)
  is het slecht hazen vangen
  besides that
  wat was het VKblog nou meer dan een speeltuin?
  je laat je toch niet koeioneren door een
  paar webloggers
  die je behandelen als oud vuil
  als ik in jouw schoenen stond had ik al lang gezegd
  toedeloe en krijg maar allemaal de kolere
  bekijk het maar jongens

 36. alib says:

  Avatar van alib
  @Jansma
  Ik gebruik altijd de achternaam als die tenminste wordt gebruikt. Speciaal als het mijn veronderstelde vrienden betreft. Daar heb ik ze altijd mee op de kast.

  Ik houd niet zo van dat kleffe gedoe. Maar opgevallen was je me wel.

  Bondon is de naam.

  @Pier
  Pardon? Je verhalen overal, je commentaar, je verkapte aanvalletjes. Zielig vind ik het.

  @developer
  Het zou me werkelijk niets verbazen als ze gewoon wat emailadressen weggeven. En dat was het dan.
  Misschien tegen wat reclame voor de Vk?

 37. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @Alib, gek misschien, maar ik zou een reactie op mijn bijdragen eigenlijk ook wel leuk vinden. Of is zo’n gunst alleen voorbehouden aan de incrowd? Je houdt niet van dat kleffe gedoe, schrijf je, maar je doet er wel aan mee.

 38. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  Je mag van alles vinden. Maar van misselijkmakende verhalen is geen sprake. Dat maak jij er van.

  Ik ben duidelijk geweest overal (?) daar waar het de inhoudelijkheid betrof. Jij lult intussen maar een eind weg. Je reacties staan ook niet in verhouding tot de hoofdtekst.

  Hoe jij acteert/reageert was wel weer duidelijk onder de laatste bijdrage van Developer. Kijk en daar word ik misselijk van.

  Nog een fijne avond, nacht of wat dies meerzijds.

 39. Zelfstandig Journalist says:

  Avatar van Zelfstandig Journalist
  Ook ik blog door tot en met de 28e.

 40. alib says:

  Avatar van alib
  @Pier
  Verklaar je nader…

  Heb ik iemand uitgescholden? Of ten onrechte iemand in bescherming genomen?

  @journalist
  Heel verstandig. En gezellig natuurlijk.

 41. prometheus says:

  Avatar van prometheus
  @Alib,
  Ik steun je oproep, ben het met je eens.

  Ik ben aangenaam verrast door de persoonlijke acties van Barbara. Het Meertensinstituut benaderen! Zo logisch! Ik was er niet opgekomen, maar zij doet het.

  Mijn oproep tot bezetting heeft nul respons opgeleverd. Wel veel opmerkingen als: oubollig, lukt niet, kan niet.
  Iemand attendeerde mij op het feit dat GS een item had geschreven over die bewuste bijdrage. Niet gelezen, het zal wel desastreus becommentarieerd zijn. Ook prima. Juist GS zou zich kapot moeten schamen en het openhouden van het VKblog van harte moeten ondersteunen.
  Ik sla mijn bestanden op en zal wel ergens terecht komen.
  Ik blijf de inzet van de groep rondom Koko, Verbaast en anderen van harte ondersteunen. Alle relevante acties mogen en moeten ondersteuning krijgen.

  Het is schandalig dat zo’n monument als het Vkblog bewust de nek wordt omgedraaid.

 42. alib says:

  Avatar van alib
  @Prom
  Goed dat ook jij tot het bittere eind blijft…

 43. Victor Onrust says:

  Avatar van Victor Onrust
  Ik kan over de gang van zaken rond het initiatief van developer het volgende melden: Er is contact geweest op het moment dat developer zijn actie begon. Bij mijn weten is daar toen door ""de initiatiefgroep" op gereageerd. Wij stelden dat het vinden van een nieuwe hostingprovider en eventuele technische ondersteuning op dat moment (drie weken terug) niet het grootste probleem was. Ook geld was en is niet het grootste probleem. De hoogste prioriteit had en heeft het in gesprek raken met de VK. Daarnaast wilde hij ook toen niet bij mijn weten meer transparantie geven. Tenslotte speelde voor ons toen mee dat onze activiteiten vooral actief gedragen moesten worden door gerespecteerde bloggers. Iemand die met onduidelijke plannen zo maar op het kritieke moment komt opduiken uit het niets leek ons geen verrijking van ons initiatief. Verder ben ik het eens met HW (elders) dat een herstart (laten we de term doorstart maar voor wat die is) zonder enige verbinding met een enigszins gerespecteerd medium weinig kans heeft.

 44. Victor Onrust says:

  Avatar van Victor Onrust
  @prom. Ik heb bij andere blogs alleen maar zure schadenfreude opgemerkt, vooral acties van Bert Brussen (zowel bij deJaap als op GS) druipen van de frustraties. Men is waarschijnlijk alleen maar blij met minder concurrentie.

 45. alib says:

  Avatar van alib
  @Onrust
  Het is ook bij jullie openheid achteraf.

  Persoonlijk vond ik overigens ook de ‘initiatiefgroep’ niet bepaald een goede afspiegeling van het Vk-blog. Vrouwen hadden er in moeten zitten. Die krijgen meestal veel meer gedaan dan mannen.

  Wat zijn in hemelsnaam ‘gerespecteerde bloggers’? Het lijkt me bepaald niet aantrekkelijk een ‘gerespecteerde blogger’ te zijn!

  Ik heb de indruk dat de ‘initiatiefgroep’ het initiatief van Bellaart nooit serieus heeft onderzocht.

 46. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Bondon, krijg ik nog een verklaring voor jouw vreemde insinuatie?

 47. developer says:

  Avatar van developer
  @Victor Onrust,

  Je geeft in je bericht aan dat er binnen de initiatiefgroep geen behoefte bestond aan een bijdrage van mij. Zo heb ik de communicatie vanuit de initiatiefgroep ook zo opgevat. De vraag die velen mij stellen waarom ik geen aansluiting zoek bij de activiteiten van de stuurgroep heb je hiermee beantwoord.

  Developer is niet door de ballotagecommissie van Kokopelli gekomen.

 48. Jan Bouma says:

  Avatar van Jan Bouma
  @Developer en alle andere "overnamekandidaten" konden onmogelijk iets ondernemen of overnemen zonder medewerking van de VK. Dus het is geklets om deze of gene de schuld te geven. Daarom proberen we het gewoon maar helemaal opnieuw zonder VK. Er zit niks anders op.

 49. Geroma says:

  Avatar van Geroma
  Alib – ook ik zal hier blijven tot het bittere einde.
  Dank voor je uiteengezette pleidooi.
  De toekomst zal nog e.e.a. moeten gaan uitwijzen, maar ook ik denk dat dit VKBlog-podium uniek is en andere podia er voorlopig nog niet aan kunnen tippen wat betreft opzet en karakter.
  Zo, en nu ga ik eens kijken wat voor blog ik als de sodemieter ga maken……::–))
  Hartelijke groet!

 50. J. Jan Willem van Waning says:

  Avatar van J. Jan Willem van Waning
  WIJ ZULLEN ‘ONZE’ VK SITE – EN ELKAAR, OP MEERDERE OF MINDERE WIJZE – MISSEN,

  dat blijkt duidelijk uit de vele reacties op de verschillende bloggers die het heengaan van VKblog in verschillende tonen bewenen.

  Wie kan mij (en andere geinteresseerden) adviseren over het voortzetten van onze blogs en het behouden van ons VKblog-archief?

  De Initiatiefgroep Voortzetting VKblog dank ik voor zijn nijvere pogingen zijn, door velen van ons onderschreven, doelstellingen te bereiken.

  Ik heb zelf, heel passief, een paar weken ‘onze’ site niet bezocht mede vanwege andere bezigheden.
  Hoopte ondertussen dat anderen oplossingen zouden vinden voor deze zaak, hetgeen helaas niet
  het geval blijkt.

  Wat betreft doelstelling 1. Het VKblog (en de community) in één of andere vorm te behouden,
  lijkt het mij duidelijk de VK haar blog gaat beeindigen – en daar het formele recht toe heeft.

  Ik vind dat ook jammer, omdat ik de geboden gelegenheid om ‘vrij’ (en gratis) te kunnen publiceren
  en kennis te kunnen nemen van de inbrengen van anderen, bijzonder heb gewaardeerd.

  Omdat onze bloggers verschillende, groepsgewijs verdeelde, aandachtsgebieden hebben, is het
  de vraag in hoeverre wij met (de meesten van) ons allen als ‘community’ willen doorgaan. Zouden
  onze groepen misschien beter zelfstandig hun werk kunnen voortzetten of zich daartoe aansluiten
  bij bestaande sites?

  Terzijde: biedt ‘Google groups’ de mogelijkheid voor beide opties?
  https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=groups2&continue=http://groups.google.com/&followup=http://groups.google.com/

  Wat betreft doelstelling 2 Het veiligstellen en bereikbaar houden van het VKblog archief,
  lees ik graag hoe men het beste tenminste zijn eigen blog-archief kan bewaren.

  Is het inderdaad zo dat je blogs (met links) op Google bewaard blijven? In dat geval zou je met zelfs
  maar een enkele vermelding op Google, ingang verkrijgen tot je gehele archief?

  Als Mac-gebruiker ga ik het evt. nut van het parkeren van mijn archief op iDisk onderzoeken.
  Maar ook daar lijkt me dat ik afhankelijk blijf van de al dan niet geboden toegankelijkheid van
  je eigen dossier door de VK.

  Dank voor jullie inspanningen.
  Blog-collegale groet,
  jan willem

  PS Jammer dat er geen aparte groep ‘Toekomst VK-bloggers’ is opgericht – of is zoiets wel gebeurd?

 51. J de Kat says:

  Avatar van J de Kat
  Weer een schrijverd die de krant vrouwelijk waant. Het oude gezegde "De krant is een meneer" is kennelijk helemaal weggewaaid.

 52. developer says:

  Avatar van developer
  @Fred van der Wal,

  Ik blog hier en laat van alles over mij heen gooien om te begrijpen waarom vkblog.nl niet goed draait. De oorzaak is mij nu duidelijk.

  De Volkskrant heeft tonnen geinvesteerd in vkblog.nl maar heeft verzuimd het community management goed op te tuigen.

  Wat er ontstaan is een koning (Kokopelli) met een hofhouding. Een ieder die zich niet aan de heersende orde wenst te conformeren krijgt een straatvechter (bv Grutte Pier) op zijn dak. Als verbale intimidatie niet werkt dan heeft Kokopelli een connectie met de moderator. Zie de mysterieuze verbanning van partout nadat hij een kritisch bericht over Kokopelli heeft geplaatst.

  Door deze informele machtstruktuur is vkblog.nl bepaald geen plek waar buitenstaanders warm worden onthaald. Zie de reactie van Victor Onrust.. Nieuwkomers openen een blog en houden het al snel voor gezien.

  Met beter community management kan vkblog.nl uitgroeien tot een booming website met duizenden actieve bloggers in plaats van het kleine en vreemde kliekje insiders die vkblog nu gegijzeld houden.

 53. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  @developer
  Je wordt transparanter per bijdrage en reactie intussen.

  Partout is verwijderd omdat hij blogbreed mensen aan het beledigen was, dat weet je donders goed (Je vond het hilarisch toch?).

  Het VKblog is een blogplatform, en als zodanig gelanceerd. In de hoop dat er een vorm van burgerjounalistiek zou ontstaan. Het is nooit als community opgezet. Dat dit is ontstaan, is ook maar hoe je het bekijkt. Logisch dat men niet aan ‘communitymanagement'(?) is gaan doen. Los daarvan is het als blogplatform ook erg klein. Als blogplatform op zich wel onderscheidend in techniek.

  Je bent een slechte verliezer, mn omdat je zelf een aantal dingen volledig verkeert ziet, en dit anderen verwijt.

  Morgen de onderkant van de mand maar weer vlechten

 54. Bas says:

  Avatar van Bas
  developer: Wat bedoel je precies met community management?

 55. 100_woorden says:

  Avatar van 100_woorden
  Het is en blijft jammer dat mensen die hetzelfde doel nastreven niet op één lijn te krijgen zijn qua aanpak in de richting van de Volkskrant. Ruzie maken over de toekomst van het blog zou ondergeschikt moeten zijn aan het redden ervan. Als het eenmaal gered is, kun je daarna tot in het oneindige strijden over de manier waarop de boel wordt vormgegeven. Ik vrees dat de hele gang van zake de Volkskrant alleen maar gesterkt heeft in de overtuiging dat er met de sluiting van het blog weinig verloren gaat, hoe onterecht dat misschien ook is.

 56. alib says:

  Avatar van alib
  Al na een paar maanden (september, oktober, november 2005) was duidelijk dat op een of andere manier het onderliggende blogsysteem aanzette tot community-vorming. Dat was niet de bedoeling (dat was ‘burgerjournalistiek’) maar wel de uitkomst.

  In plaats van die conclusie te trekken en te werken aan de nadelen van het systeem (ruzie oa) en de voordelen uit te buiten (de Volkskrant-community uitbreiden, dus het blog breder maken) heeft de redactie gemeend er goed aan te doen dat hele community-gedoe te ontkennen (het werd / wordt beschouwd als een lastige bijkomendheid) en enkel als politie-agent te fungeren.

  Doodzonde.

  Ik heb later geschreven dat de Vk er goed aan zou doen dagelijks een log te publiceren uit de enorme voorraad om de relatie tussen krant en blog hechter te maken. Ook heb ik voorgesteld de diverse interne discussies over blogzaken te verhuizen naar een ‘huiskamer’ voor ingelogden. Druk van de ketel halen dus en de diverse interne ruzietjes over niets onschadelijk maken. Het blog ontdoen van overbodigheid, interne aangelegenheden.

  Helaas is daar toen -en ook later- niets mee gedaan.

  Gemiste kansen.

  Een deel van het probleem zat / zit in de totale desinteresse (of zelfs wantrouwen) van een groot deel van de redactie die het blog beschouwt als minderwaardig, beneden hun stand. Dat gold / geldt overigens niet voor alle journalisten. Een aantal hebben waardevolle bijdragen geleverd en waren ook bereid te antwoorden. Bart Dirks, Giessen, en anderen. Over de ombusdsman zwijg ik liever, hij heeft zich van het begin af aan tegen bloggers gekeerd en altijd categorisch de zijde van hoofdredactie en directie gekozen in conflicten. Hij is geen ombudsman maar de knecht van hoofdredactie en directie. Een nar.

  Alles op een rijtje zettend zou men kunnen beweren dat de Volkskrant er niet heeft uitgehaald wat er inzit, ze heeft het laten lopen, het momentum laten passeren.

  Een domme opstelling, want ze heeft / had goud in handen.

  Het blog speelt in het ‘verdienmodel’ geen rol, dat is doorslaggevend geweest. Maar op internet heeft het altijd wel een rol gespeeld, dat wordt nog al eens vergeten. Wie over een bepaald onderwerp informatie googelt zal stuiten op diverse Vk-blogs.

 57. alib says:

  Avatar van alib
  @Dijstelberge
  Ina, je weet dat ik je mag. Maar op het blog van GP zette je onder een uitermate discutabel stukje (GP die Developer via een sluipweg belachelijk maakt) deze opmerking:

  Ina Dijstelberge 13-02-2011 21:58
  Ik raak maar niet uitgerold.

  Toen had ik het even helemaal met je gehad. Dat mag toch?
  Sinds wanneer lach jij mee met iemand die een persoon die serieus zaken wil doen belachelijk maakt omdat hij zaken doet met / in Afrika?

 58. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Alib schrijft: "De houding van de initiatiefgroep en hun reacties waren beneden alle peil."

  Ben ik het volledig mee eens.

  @Barbara
  Je hoeft het nergens mee eens te zijn, maar jouw gescheld is volstrekt onnodig. Het soort geschreeuw, zoals dat van jou hierboven is één van de redenen waarom het vkblog na 28 feb. niet meer bestaat.

 59. alib says:

  Avatar van alib
  @Blog

  Volgens mij heb ik het niet zo gezegd, maar het komt in de buurt. Een zinsnede als ‘beneden alle peil’ zal ik niet zomaar gebruiken.

  Heel vaak doe ik het niet maar graag zou ik Barbera toch even in bescherming willen nemen. Ze heeft initiatieven ontplooit terwijl ik (armzalige schrijver) enkel woorden rondstrooi. Ieder zijn vak & kunde. Ze is over het algemeen helemaal niet negatief, ergert zich enkel soms aan ‘veel woorden, weinig wol’. Of hoe ging het ook al weer… Veel geblaat, weinig wol?

  @Van Waning
  Sorry, ik reageer niet zo heel vaak op mensen met wie ik het grotendeels eens ben. Behalve dan als aansporing: Goed! Daarmee heb ik gezegd dat ik het vaak met je eens ben (maar niet wat betreft GJB en wat het Midden-Oosten betreft slechts gedeeltelijk).

  En daarmee heb ik gezegd dat de Volkskrant een serieus communicatieprobleem heeft. En zeg ik ook dat het moeilijk is om te communiceren met je. Waarschijnlijk omdat je altijd recht vooruit gaat en geen compromissen sluit.

  Dat heeft zo zijn kwaliteit (de duivel staat steeds opnieuw op) maar helaas hebben de meeste lezers dan al lang de deur gesloten. Ik ben er om de deur open te houden. Ik zal er dan ook zorg voor dragen dat ik niet te schorsen ben (nou ja, ik doe pogingen).

  Mijn schorsing een paar jaar geleden heb ik dan ook lachend ondergaan. Mij krijgen ze niet zuur.

  @Developer
  Hoewel je een communicatieprobleempje hebt (de dingen werken hier anders dan gebruikelijk; inbreuken op de ‘routine’ worden niet op prijs gesteld), heb je prima begrepen waar het bij het Volksblog om draait. Ik zou als ik jou was het onderliggende programma kopen (de broncode, zonder webloggers) en er een paar specialisten op zetten (er schijnen wat bugs in te zitten).

  Met voldoende reclame-inkomsten kan dan een team worden samengesteld dat de ‘community’ in goede banen leidt en het weblog onderhoudt.

  Ik ben erg benieuwd of dat mogelijk is. En of dat een succes kan worden.

 60. Jan Bouma says:

  Avatar van Jan Bouma
  @Allen
  @Barabara… als ik me niet vergis attendeerde ik je op het Meertens Instituut….

  Maar los van het gekissebis wil ik even eenieder erop wijzen dat ik ruim 1 jaar geleden, ook de VK dus, heb gewezen op de op dat moment nog onbekende maar succesvolle Huffington-formule en wel door een integratie voor te stellen van de beide media. Papieren krant in combinatie met de digitale bloggerswereld. Geen reactie.
  Vervolgens weet @Developer als geen ander dat je niet simsalabim een stichting, vereniging, of – zoals ik voorstel – een coöperatie uit de hoge hoed tovert…
  Vervolgens gingen @Ina Dijstelberghe en ondermeer @Knutselsmurf e.a. aan de slag – Hulde! Want er bestaat nu OBA met al 100 (voormalige) VKbloggers als deelnemers. Ook hier dus een goeie reactie op de aangekondigde opheffing. Misschien zijn er door verbeteringen aan OBA ook de links en het archief nog te bewerkstelligen (dat weet ik niet; ik ben een super digitale leek).
  Vervolgens waren er VKbloggers als @Aad verbaast en @Landheha en @Kokopelli die zich er tegenaan bemoeid hebben maar zoals ik al opmerkte zonder ondersteuning van de VK-internet redactie is dat a hell of a job want je moet het wiel dan weer helemaal opnieuw uitvinden qua software etc. Zo heb ik begrepen als leek.
  Opmerking:
  Voor mij is het VKblog als publiek pressiemiddel van immense betekenis geweest want dankzij de links naar Internet kon ik mijn strijd met de overheid winnen. Zie daartoe 40 maal een VKblog bovenaan op Google met ook een exposure ten faveure van de VK. Miljoenen hits daardoor. De VK was/is daardoor alom aanwezig op het Internet. Dat zal een heel stuk minder worden als de back up, het archief zo dadelijk alleen nog maar "Oeps!" laat zien.
  So far. Zie verder m’n voorstellen bij @Ina en bij @Aad en op m’n laatste lopende blog… Groet! JB

 61. Jan Bouma says:

  Avatar van Jan Bouma
  Correctie…8:45
  Terzake: "Geen reactie"… was er eentje van @Aad verbaast met de kwalificatie: "Briljant!"

 62. Barbara Jansma says:

  Avatar van Barbara Jansma
  @Alib, Bondon, aangenaam!

  @Jan Bouma, welzeker heb jij me op het Meertens Instituut geattendeerd! Waarvoor dank! Volgende keer zal ik het meteen melden, sorry.

 63. Ger Blog says:

  Avatar van Ger Blog
  Developer schrijft: "Een ieder die zich niet aan de heersende orde wenst te conformeren krijgt een straatvechter op zijn dak."

  Klopt helemaal. En zelfs meer dan één. De meeste normale mensen willen hier dan ook niet bloggen, zelfs geen reactie plaatsen.

 64. Robert van Waning says:

  Avatar van Robert van Waning
  @J de Kat,
  == "Weer een schrijverd die de krant vrouwelijk waant. Het oude gezegde "De krant is een meneer" is kennelijk helemaal weggewaaid. " ==

  Volgens mijn woordenboek is krant v (m), dus toch voornamelijk vrouwelijk. De uitdrukking dat de krant een meneer is, slaat op de (vermeende) eenduidigheid van de krant.

  @Alib,
  == "dat ik het vaak met je eens ben (maar niet wat betreft GJB .." ==

  Merkwaardig! En dat terwijl jij toch zo’n kritische en onafhankelijke denker bent die zo duidelijk wars is van iedere vorm van willekeur, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en kliekvorming.

  G-J Bogaerts heeft – met alle respect voor zijn verdiensten als ontwikkelaar – van het VK weblog een kliekerig en klikkerig onderonsje gemaakt dat beter paste bij een knus blad als Libelle, Viva of Linda dan bij een landelijk journalistiek dagblad dat zichzelf (weliswaar ten onrechte) afficheert als ongebonden en onafhankelijk.

  == "en wat het Midden-Oosten betreft slechts gedeeltelijk" ==

  Het zou mij verbazen als jij een voorstander bleek te zijn van voortzetting van de bezetting, van de nederzettingen en van het feit dat mensen op grond van hun afkomst geen menswaardig bestaan in een eigen, onbezet en onverdeeld land wordt gegund. Maar hierover gaan wij op deze plek niet discussiëren!

  Hier moet het blijven gaan over de manier waarop het VK weblog in zijn huidige opzet kan blijven voortbestaan onder het dak van die verdomde Volkskrant..

 65. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @Bondon : Mijn rollen over de grond betrof het optreden van de voorzitter van de stichting. Met dat optreden werden alle kansen op een succes van de stichting direct gesmoord. Een soort kamikaze….

 66. dag_bloem says:

  Avatar van dag_bloem
  Ik heb het vroeger wel eens in een reactie geschreven als medebloggers weer negatief waren over de Volkskrant: het VK-blog is prominent aanwezig op de homepage. Niemand moet denken dat de Volkskrant nooit de intentie heeft gehad om van het VK-blog een enorm succes te maken.
  Maar tussen goede bedoelingen en de praktijk zit helaas de realiteit. Ik denk dat de Volkskrant zich in aanvang een aantal zaken niet goed heeft gerealiseerd. En dat is in de eerste plaats dat de gemiddelde internetter geen gêne voelt over de beperkte persoonlijke capaciteiten als hij of zij een gratis blog neemt bij de Volkskrant. Vermoedelijk had de Volkskrant verwacht dat alleen mensen die anderen publiekelijk wat te zeggen hebben, deze stap zouden zetten. Maar in de praktijk blijkt dit helemaal niet het geval. Het gratis ter beschikking stellen van een blog blijkt Jan en alleman over de streep te trekken…

  Uiteraard had de Volkskrant vanaf het begin de eis moeten stellen dat iedere blogger onder zijn echte naam publiceerde. Maar als deze eis komt van de Volkskrant, dan valt heel Nederland over de redactie heen. Wij Volkskrantlezers zijn toch tolerant en ruimdenkend? Ongetwijfeld, maar het gros van de bloggers leidt aan een verregaande overschatting van de eigen capaciteiten – inclusief de overtuiging dat zij altijd gelijk hebben – en daar helpt maar één remedie tegen: stel de blogger individueel verantwoordelijk voor zijn eigen miskleunen. Doordat hij of zij onder de eigen naam blogt en al deze "pennenvruchten" ook in de eigen kring bekend zullen worden. Deze methode werkt uiteraard niet feilloos, maar "het ergste" wordt hierdoor wel voorkomen.

  Het onderhouden van het VK-blog kost geld. Niet alleen qua programmatuur, maar ook qua moderatie, etc. Per jaar minimaal 100.000 euro, maar ik ben bang dat dit nog te laag is ingeschat (de ontwikkelingskosten van het VK-blog zijn uiteraard niet in deze jaarlijkse kosten verdisconteerd). En de vraag voor de directie van de Volkskrant is natuurlijk of deze exploitatiekosten opwegen tegen het rendement dat het VK-blog de krant biedt (verhoogde belangstelling voor de Volkskrant).

  De nieuwe eigenaar van de Volkskrant zal ongetwijfeld door het VK-blog gestruind hebben en zichzelf de vraag hebben gesteld of hij deze kostenpost wil handhaven. En daarbij zal hij zich ook afgevraagd hebben of de gemiddelde Volkskrantlezer zich sterk aangetrokken zal voelen tot alles dat het VK-blog hem/haar biedt…

  Allereerst zal het hem opgevallen zijn dat het gros van de reacties op de blogs komen van… mede-bloggers. Maar dat is natuurlijk nooit de opzet geweest van de Volkskrant! Het VK-blog moest belangstellenden van buiten trekken en niet gaan functioneren als een min of meer gesloten community voor internetter’s die een gratis blog willen. Want als internetter’s van buiten weinig reageren op het gros van de blogs dan betekent dit dat de kwaliteit van deze blogs het reageren niet waard is…

  De VK-bloggers hebben ook voortdurend kritiek op de Volkskrant. Begrijpelijk, maar het staat er wel zwart-op-wit. En de nieuwe eigenaar zal toen ongetwijfeld gedacht hebben: "Is dit reclame voor mijn krant?" Daarbij heeft hij 2 keuzemogelijkheden: deze anti-reclame de nek omdraaien of maatregelen nemen om de kritiek de wind uit de zeilen te nemen. En wat dit laatste betreft: hoeveel kost het de Volkskrant om deze kritiek in de toekomst te voorkomen?

  Als ik een lijstje maak van wat er allemaal moet gaan gebeuren om het VK-blog voor de Volkskrant tot een succes te maken, dan betekent dit minimaal een paar jaar scheldkanonnades van VK-bloggers tegen de Volkskrant (en wij hebben het nu niet over de kosten van alle noodzakelijke maatregelen). De nieuwe eigenaar zal zich dit ten volle gerealiseerd hebben en de (publicitaire) onmogelijkheid van deze nieuwe aanpak hebben ingezien. En in mijn ogen heeft hij toen een voor de hand liggend besluit genomen.

  De vraag is natuurlijk of de Volkskrant het VK-blog kan opheffen zonder daar enige pijn voor te leiden bij de bezoekers van hun homepage… Ik denk het wel.

  De Volkskrant kan aangeven dat het aanbod van gratis publicatieruimte voor bloggers tegenwoordig zo groot is, dat een eigen VK-blog voor iedereen die in het openbaar zijn zegje wil doen niet meer van deze tijd is. Voor WordPress, Blogger, etc. is het ontwikkelen en beheren van blogs een core-business. Voor de Volkskrant was en is het een extra service om de eigen site (hopelijk) nog grotere belangstelling te geven. Maar de bezoekersaantallen van het VK-blog geven aan dat er geen groei meer zit in deze oorspronkelijke doelstelling.

  Om de bezoekers van het VK-blog niet voor het blok te zetten – de link BLOG in de hoofdmenubalk ontbreekt per 01-03-2011 – kan de Volkskrant de link vanaf deze datum via een rolmenu doorzetten naar de pagina van OBA en BIB (en het eigen VK-blog archief). Uiteraard wel met de eis dat de homepage van OBA en BIB een reclamelink gaan voeren naar de homepage van de Volkskrant. Simpel.

  Iedereen tevreden en de Volkskrant leidt geen enkel gezichtsverlies.

 67. Frans Muthert says:

  Avatar van Frans Muthert
  @ dag_bloem
  Uiteraard had de Volkskrant vanaf het begin de eis moeten stellen dat iedere blogger onder zijn echte naam publiceerde. Maar als deze eis komt van de Volkskrant, dan valt heel Nederland over de redactie heen. Wij Volkskrantlezers zijn toch tolerant en ruimdenkend? Ongetwijfeld, maar het gros van de bloggers leidt aan een verregaande overschatting van de eigen capaciteiten – inclusief de overtuiging dat zij altijd gelijk hebben – en daar helpt maar één remedie tegen: stel de blogger individueel verantwoordelijk voor zijn eigen miskleunen. Doordat hij of zij onder de eigen naam blogt en al deze "pennenvruchten" ook in de eigen kring bekend zullen worden. Deze methode werkt uiteraard niet feilloos, maar "het ergste" wordt hierdoor wel voorkomen.
  Het zal zijn manier van rouwverwerken wel zijn.

  Daar kon je, afgezien van dat leidt wel eens een punt mee hebben.
  En om dan meteen maar het goeie voorbeeld te geven: Wie is dag_bloem?

  Frans Muthert

  PS: Ik word een beetje moe van die penetrante putlucht waarmee Bralmans (die van Bralmansinblik) zich bij iedere entree op het blog meteen weet te omgeven. Heb nooit begrepen wat iemand die bij voortduring roept het was niks, het werd niks en het zal nooit wat worden hier al die tijd in godsnaam te zoeken heeft gehad.

 68. dag_bloem says:

  Avatar van dag_bloem
  @Frans Muthert
  Uiteraard had ik een VK-blog onder mijn werkelijke naam. Maar deze blog heb ik al bijna een jaar geleden opgeheven en registreren bij de Volkskrant onder deze naam lukt niet meer. Op dit moment staat mijn oude VK-blog bij OBA (weer onder mijn werkelijke naam).

  Persoonlijk hoop ik dat OBA zo verstandig zal zijn om vanuit hun kant de Volkskrant het bovengenoemde voorstel te doen om – voor een periode van bijvoorbeeld 1 jaar – door te linken naar de homepage van OBA. Met uiteraard de wederdienst om via een fraaie reclame-link te verwijzen naar de homepage van de Volkskrant.

  Ik heb persoonlijk geen kritiek op de Volkskrant in relatie tot het VK-blog. Dat zij dit avontuur indertijd begonnen zijn zonder het volledige besef dat het beheer, het gebruik en de relatie met de bloggers veel moeilijker is dan het in huis halen van hardware en software, is beslist niet uniek. Vrijwel iedere organisatie verslikt zich hier in.

 69. alib says:

  Avatar van alib
  @allen
  Al met al is het nog een aardige uitwisseling van ideeen en meningen geworden. Waarvoor dank.

 70. Grutte Pier says:

  Avatar van Grutte Pier
  …… zo gaat het dan…..

  Jongens en meisjes, het was weer aardig. Ik verdwijn in de coulisen weer… (verwacht ook geen inhoudelijk van mij, daar waar het gevraagd wordt…..)

 71. alib says:

  Avatar van alib
  Zei de gordijnenophaler…

 72. oliphant says:

  Avatar van oliphant
  Ik pas met mijn afscheids-doorgaan-afrekenen-met Klaverblad-log toch aardig in het plaatje dat je hier schetst.

  Denk ik.

  Ik herken me in je beschrijving van de strijd oproepende compactheid van de VKbloggemeenschap.

  Groet.

Leave a Reply to cor verhoef Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>